Електронний підручник Visual Basic 6.0

25.08.2015

2.1. Загальні відомості

Visual Basic — це універсальна мова програмування для початківців.

Програма, в якій ви будете створювати нові програми, називається середовище програмування Visual Basic.

Оскільки ця середовище виконується на комп’ютері разом з операційною системою Windows, і ви будете створювати програми, звані Windows-додатки або просто: програми. Для створення програми необхідно скласти проект. Цим Ви і станете займатися в середовищі програмування Visual Basic.

Переваги Visual Basic:

  1. Visual Basic вигідно відрізняється від інших мов програмування своєю простотою і наочністю.
  2. Visual Basic динамічно розвивається мова.
  3. Visual Basic вбудований в такі програми, як Word, Excel та ін. З його допомогою можна управляти цими програмами з інших програм.

Visual Basic — це об’єктно-орієнтована мова. Основою мови є об’єкти. Наприклад: вікно, кнопка, поле зі списком, з якими працює програма.

Кожен об’єкт має:

  • властивості
  • методи
  • події

Властивості — це показники, які характеризують об’єкт.

Методи — це дії, які можна зробити з об’єктом.

Події — це дії, які відбуваються з об’єктом.

Короткий опис статті: мова програмування с++ Батищев П. С. Основи програмування на Visual Basic 6.0. Електронний підручник.
Існує думка, що користувачеві комп’ютера досить освоїти деякі популярні програми, такі як
Windows, Word, Excel, а програмування вивчати обов’язково, так як створення дійсно складних і якісних
продуктів під силу тільки потужним комп’ютерним фірмам (Microsoft, 1С). Це звичайно так, але щоб краще розуміти
комп’ютер, необхідно знати, як він мислить, а програмування як раз і дозволяє користувачеві цьому навчитися.
Крім того, сучасна система програмування Visual Basic дозволяє створювати повноцінні програми Windows
усіма чудесними віконцями і кнопочками, причому іноді без великого розумового напруження. Це не тільки корисне
для зарядки розуму, але і дуже цікаве заняття.
Даний електронний підручник призначений для проведення занять з основ програмування в курсі інформатики повної середньої школи і 1-го курсу коледжу, технікуму, а також для самоосвіти.
Обсяг підручника відповідає 30 навчальних годин. Для вивчення обрані тільки найбільш важливі оператори і функції мови.
Мета підручника — сформувати в учнів уявлення про принципи і прийоми програмування.
Матеріал підручника викладений у формі лекцій, для закріплення матеріалу передбачені практичні завдання. Підручник, інформатика, електронний підручник, електронні підручники, коледж, технікум, самостійне навчання,
самовчитель,заняття, урок, ВУЗ, ССНЗ, викладач, комп’ютерний центр, методична література, методична
розробка, лекції, навчальний посібник, навчальна програма, програмування, основи програмування Visual Basic 6.0,
школа, задачі з програмування, лістинги програм, складання програм, алгоритм, алгоритмізація, елементи
управління, кнопка, вікно, форма, список, оператор, цикл, розгалуження, лінійний алгоритмів, функція, процедура, подія,
процедура обробки події, вивчити програмування, навчитися складати програми.

Джерело: Електронний підручник Visual Basic 6.0

Також ви можете прочитати