Інструкція з охорони праці для інженера програміста

06.09.2015

Інструкція з охорони праці для інженера програміста

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1 До роботи інженера-програміста допускаються особи, що пройшли медичний огляд, вступний інструктаж. інструктаж і навчання на робочому місці, перевірку знань з охорони праці та електробезпеки на 1 кваліфікаційну групу.

1.2. Інженери-програмісти зобов’язані:

1.2.1. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку;

1.2.2. Знати і дотримуватися правил техніки безпеки в бібліотеках, в обсязі виконуваних вимог і правила по охороні праці при роботі з ЕОМ; своєчасно підтверджувати свою групу з електробезпеки;

1.2.3.Виконувати тільки ту роботу, яка визначена інструкцією з експлуатації обладнання та посадовими інструкціями, затвердженими адміністрацією підприємства, та за умови, що безпечні способи її виконання добре відомі;

1.2.4. Знати та вміти надавати першу медичну допомогу при ураженні електричним струмом та при інших нещасних випадках.

1.2.5. Дотримуватися інструкції про заходи пожежної безпеки.

1.3. На інженера-програміста можливі дії таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

— ураження електричним струмом;

— отримання травм від рухомих частин зовнішніх пристроїв;

— в залежності від конструктивних особливостей, пристрій візуального відображення (дисплеї) генерують кілька типів випромінювання, у тому числі: рентгенівське, радіочастотне, ультрафіолетове.

Якщо не виконувати профілактичні заходи і не дотримуватися режиму роботи, робота інженера-програміста, як правило, супроводжується значним зоровим і загальним перевтомою.

1.3.1. Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх видів робіт, пов’язаних з використанням ВДТ і ПЕОМ, не допускаються.

1.4. Організація робочого місця.

1.4.1. Приміщення повинні мати природне і штучне освітлення.

1.4.2. Площа на одне робоче місце інженера-програміста з ВДТ або ПЕОМ для дорослих користувачів повинна бути не менше 6,0 кв. м, об’єм – не менше 20,0 куб.м.

1.4.3. У випадках переважної роботи з документами, допускається застосування системи комбінованого освітлення.

1.4.4. Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документа мусить бути 300-500 лк

1.4.5. Робочі місця по відношенню до світлових отворів повинні розташовуватися так, щоб природне світло падало збоку переважно зліва. В цілях профілактики перевтоми і перенапруги при роботі з дисплеями необхідно виконувати під час регламентованих перерв комплекси спеціальних вправ (вони наведені нижче).

1.4.6. Схеми розміщення робочих місць інженера-програміста з ВДТ і ПЕОМ повинні враховувати відстані між робочими столами з відеомоніторами (у напрямі тилу поверхні одного відеомонітора і екрана іншого ), яке повинне бути не менше 2,0 м. відстань між бічними поверхнями відеомонітора не менше 1,2 м.

1.4.7. Робочий стіл повинен регулюватися по висоті в межах 680 — 760 мм. при відсутності такої можливості його висота повинна становити 1600х900 мм. Під стільницею робочого столу має бути вільний простір для ніг з розмірами по висоті не менше 600 мм по ширині 500 мм, по глибині 650 мм

Так, це те що мені треба, завантажити інструкцію з охорони праці для інженера програміста

Завантажити безкоштовно необхідні інструкції з охорони праці

Короткий опис статті: інженер програміст — Охорона, безпека і захист це IDSAS — Інформаційний портал Росії з охорони та безпеки

Джерело: Інструкція з охорони праці для інженера програміста

Також ви можете прочитати