Курси програмістів в Києві-КПІ — курси програмування.

21.09.2015

Програмування C#

Курс закладає достатній рівень володіння мовою програмування C# для проходження наступних курсів за напрямом програмування на платформі .Net Framework 4.0.

Середовище розробки Visual Studio отримала широке поширення на платформі Microsoft Windows. Одна з останніх версій — Visual Studio 2010 охоплює всі етапи створення додатків від розробки об’єктно-орієнтованої архітектури та кодування до тестування і налагодження. На курсі докладно розглядається синтаксис мови програмування C# 4.0, основні прийоми та методи ефективного використання новітніх можливостей C#, його інтеграція з технологією доступу до даних LINQ.

Курс призначений для розробників, які мають досвід написання коду на С, С++, Visual Basic або Java і розуміють концепції ООП.

Мета курсу

Теоретичне та практичне знайомство з синтаксисом мови C# 4.0, структурою програми та її реалізацію в середовищі Visual Studio 2010 Microsoft® .NET Framework 4.0.

По закінченні курсу Ви будете вміти:

Створювати і викликати методи

Створювати користувальницькі типи і розуміти відмінності посилального і структурного типів

Створювати властивості, волонтери і виконувати перевантаження операцій

Створювати слабо пов’язані компоненти з використанням подій

Використовувати LINQ для доступу до даних в колекціях

По закінченні курсу Ви будете розуміти:

Призначення .NET Framework і ролі Visual C# і Visual Studio 2010 у створенні додатків

Синтаксис програмних конструкцій C#

Механізми перехоплення, обробки і викиду винятків

Базові операції введення-виводу в програмі на Visual C#

Способи керування видимістю і часом життя членів користувальницького типу

Значення спадкування при створенні нового посилального типу

Механізми управління часом життя об’єктів і використання ресурсів

Колекції і застосовувати параметризрвані типи для реалізації типо-безпечних класів, структур, інтерфейсів і методів

Програма курсу

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 1

Вступ в С# і .NET Framework 4

 • Введення .NET Framework 4
 • Створення проектів Visual Studio 2010
 • Написання проектів на З#
 • Створення графічних додатків
 • Способи документування коду
 • Налагодження додатків в Visual Studio 2010

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 2

Використання програмних конструкцій З#

 • Створення та ініціалізація змінних
 • Вирази та оператори
 • Створення і робота з масивами
 • Використання операторів вибору
 • Використання операторів циклу

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 3

Оголошення та виклик методів

 • Створення і використання методів
 • Робота з параметрами за замовчуванням і вихідними параметрами

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 4

Обробка виключень

 • Перехоплення виключень
 • Викид винятків

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 5

Читання і запис файлів

 • Доступ до файлової системи
 • Читання і запис файлів з використанням потоків

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 6

Створення користувацьких типів

 • Створення і використання перерахувань
 • Створення і використання класів
 • Створення і використання структур
 • Порівняння посилального і структурного типів

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 7

Інкапсуляція даних і методи

 • Управління доступом до членів користувальницького типу
 • Колективні методи і дані

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 8

від Спадкування класів та реалізація інтерфейсів

 • Використання спадкування для створення нового посилального типу
 • Оголошення та реалізація інтерфейсів
 • Оголошення абстрактних класів

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 9

Поліморфізм

 • Введення в поліморфізм
 • Використання поліморфізму для реалізації схожих завдань

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 10

Управління часом життя об’єктів і робота з ресурсами

 • Ведення в збірку сміття
 • Управління ресурсами

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 11

Інкапсуляція даних і визначення перевантажених операцій

 • Створення і використання властивостей
 • Створення і використання індексатори
 • Перевантаження операцій

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 12

Слабо пов’язані компоненти та обробка подій

 • Оголошення і використання делегатів
 • Використання лямбда-виразів
 • Обробка подій

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 13

Використання колекцій та створення параметризованих типів

 • Робота з колекціями
 • Лабораторна робота: робота з колекціями
 • Створення і використання параметризованих типів
 • Створення параметризованих інтерфейсів, розуміння коваріації і контравариации
 • Використання параметризованих методів і делегатів

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 14

Створення і робота з користувацької колекцією

 • Створення персональної колекції
 • Додавання об’єкта перерахування до колекції

Курси програмістів в Києві-КПІ - курси програмування.
Урок 15

Введення в шаблони проектування (патерни)

 • Factory Method — фабричний метод, переваги та недоліки
 • Abstract Factory — абстрактна фабрика, плюси і мінуси

Короткий опис статті: курси програмістів

Джерело: Курси програмістів в Києві-КПІ — курси програмування.

Також ви можете прочитати