Курси програмування Java для початківців

31.08.2015

Програма курсу «Java EE для початківців »

«Початок програмування на Java» (Санкт-Петербург)

Основне завдання курсу — дати необхідні знання з основних технологій Java SE і Java EE. Цих знань, на нашу думку, повинно цілком вистачити, щоб влаштовуватися на роботу на посаду Junior.

На заняттях дається теоретичний матеріал і практична робота за комп’ютером, яка дозволить краще зрозуміти і закріпити отримані знання. Слухачам необхідно бути готовим до самостійної роботи крім занять. Слухачі отримують приклади і потрібні бібліотеки.

Програма навчання:

Загальні принципи побудови та роботи програм. Компілятор javac, java-машина. Основи роботи з IDE NetBeans. Основи роботи з IDE Eclipse. Перша програма HelloWorld – 4 години

Елементарні типи даних. Що таке Об’єктно-орієнтована мова (ООЯ). Класи і об’єкти – 4 години

Основні конструкції для управління ходом програми: оператори, умови, цикли, вибір – 4 години

Масиви – складні структури зберігання даних. Приклади роботи з масивами – 4 години

Абстрактні класи. Інтерфейси – 4 години

Винятку. Що це таке. Робота з винятками. Класи Object, String, Date – 4 години

Практичні заняття по закріпленню конструкцій, масивів, класів – 4 години

Поняття Reflection. Анотації – 2 години

Система введення/виведення – 6 годин

Потоки (threads). Робота з потоками. Синхронізація – 4 години

Зовнішні бібліотеки. Приклади підключення – 2 години

Програмування запитів по мережі. TCP/IP. Приклади використання сокетів. Практична робота – 6 годин

Узагальнення. Колекції. Практична робота – 4 години

Бази даних. Теорія. Основи реляційних баз даних – 4 години

SQL – основні команди. Практичні заняття – 4 години

Що таке JDBC. Робота з базами даних із Java. Практичні заняття – 4 години

Основи WEB. Web-сервер Tomcat. Протокол HTTP. HTML. Практичні заняття – 2 години

XML – мова структурування даних – 2 години

Створення Web-додатки в NetBeans. Інсталяція програми під Tomcat. Основи сервлетів – 4 години

Створення сервлетів. Основні фази. Основні інтерфейси. Фільтри – 4 години

Що таке JSP (Java Server Pages). Підключення custom tag. Основи JSTL – 4 години

Короткий опис статті: програмування для початківців Курси програмування на Java EE для початківців програмування Java EE, початківців

Джерело: Курси програмування Java для початківців

Також ви можете прочитати