Навчального матеріалу для навчання мовам програмування, Документ

14.07.2015

Навчального матеріалу для навчання мовам програмування
Методика побудови навчального матеріалу для навчання мовам програмування
В. Ю. Баженова. МДУ їм. Ломоносова, ф-т Вмік, bazhenova.irina@

При підготовці професійних кадрів для галузі інформаційних технологій поглиблене навчання мовам програмування має становити одну з основних завдань навчального процесу.

В даний час професійному програмісту для вирішення поставлених завдань в області інформаційних технологій доводиться оперувати відразу декількома мовами програмування. Тому випускники університетів і вузів повинні володіти програмуванням на різних мовах і в різних інструментальних середовищах.

В рамках національного проекту «Освіта» була розроблена і апробована концепція навчання мовам програмування, заснована на наступних підходах:

повне покриття питань, що містяться в освітньому стандарті «Мови програмування»;

порівняльний аналіз найбільш поширених в даний час мов програмування, як за спектром розв’язуваних ними завдань, так і за загальним функціональним можливостям;

розгляд основних чотирьох груп мов програмування відповідно до застосовуваної обчислювальної моделлю: процедурні мови, аппликативные мови, мови системи правил, об’єктно-орієнтовані мови.

вивчення функціональності мов програмування для різних класів завдань, що включають розробку локальних консольних і діалогових програм, серверних додатків, розподілених компонентних додатків і мобільних додатків;

інтегроване вивчення синтаксису і семантики об’єктно-орієнтованої мови програмування спільно з можливостями, що надаються бібліотеками класів і середовищами розробки.

Процес навчання мовам програмування може мати різні форми:

лекційно-семінарську форму;

дистанційну форму.

незалежно від форми навчання студента повинні бути надані такі методичні матеріали:

текст курсу лекцій (стислий – для лекційно-семінарської форми і повний дистанційної форми освіти);

набір тестів для самоконтролю (для дистанційної форми освіти обов’язковим елементом також є і набір тестів для підсумкового контролю);

набір завдань для практикуму (для дистанційної форми освіти необхідний набір завдань з докладним описом алгоритму виконання).

В рамках національного проекту «Освіта» були підготовлені матеріали для навчання мовам програмування. Весь матеріал розбитий на три частини:

курс лекцій «Вступ до мови програмування»;

курс лекцій «Системи програмування»;

Короткий опис статті: мови програмування При підготовці професійних кадрів для галузі інформаційних технологій поглиблене навчання мовам програмування має становити одну з основних завдань навчального процесу. програмування, лекцій, тема, додатків, мови, мов, Документи

Джерело: Навчального матеріалу для навчання мовам програмування — Документ

Також ви можете прочитати