Огляд мов програмування

03.09.2015

Огляд мов програмування
Асемблер

Мови програмування комп’ютерів поділяються на 2 основні групи:

1) мови низького рівня;

2) мови високого рівня.

До мов низького рівня належать мови Асемблера. Свою назву вони отримали від імені системної програми Асемблер, яка перетворює вихідні програми, написані на таких мовах, безпосередньо в коди машинних команд. Частинами тут служать оператори, а результатом складання послідовність машинних команд Мова Асемблера об’єднує в собі переваги мови машинних команд і деякі риси мов високого рівня. Асемблер забезпечує можливість застосування символічних імен у вихідній програмі і позбавляє програміста від стомлюючого праці (неминучого при програмуванні на мові машинних команд) за розподілом пам’яті комп’ютера для команд, змінних і констант.

Асемблер дозволяє також гнучко і повно використовувати технічні можливості комп’ютера, як і мову машинних команд. Транслятор вихідних програм на Асемблері простіше транслятора, потрібного для мови програмування високого рівня. На Асемблері можна написати настільки ж ефективну за розміром і часу виконання програму, як і програму на мові машинних команд. Це гідність відсутній у мов високого рівня. Ця мова часто застосовують для програмування систем реального часу, технологічними процесами та обладнанням, забезпечення роботи інформаційно-вимірювальних комплексів. До таких систем зазвичай пред’являються високі вимоги по обсягу займаної машинної пам’яті. Часто мова Асемблера доповнюється засобами формування дій, кожна з яких еквівалентна цілій групі машинних команд. Таку мову називають мовою макроассемблера. Застосування мак «будівельних» блоків і наближає мову Асемблера до мови високого рівня. Асемблер машинно-залежний мову, тобто він відображає особливості архітектури конкретного типу комп’ютера

Фортран

Фортран найперший з мов високого рівня (розроблений Бэкусом на початку 1950-х років) і широко поширений мову, особливо серед користувачів, які займаються чисельним моделюванням. Це пояснюється декількома причинами:

— існуванням величезних фондів прикладних програм на Фортране, накопичених за ці роки, а також наявністю величезної кількості програмістів, ефективно використовують цю мову;

— наявністю ефективних трансляторів Фортрану на всіх типах ЕОМ, причому версії для різних машин досить стандартизовані і перенесення програм з машини на машину зазвичай не складає великих труднощів;

— початкової спрямованістю Фортрану на фізико-математичні та технічні програми; зокрема, це проявилося в тому, що протягом довгого часу він залишався єдиною мовою з вбудованим комплексним типом змінних і великим набором вбудованих функцій для роботи з такими змінними.

За минулий період сформувалася нова методологія і філософія програмування. З початку 70-х років Фортран піддавався заслуженій критиці. У 1977 році був прийнятий новий стандарт мови Фортран-77. На створення нового стандарту пішло багато часу, але зараз вже можна вважати, що його розробка завершена і новий стандарт Фортран-90 почав входити в практику користувачів Фортрану. Тільки на машинах типу IBM PC існує кілька трансляторів наприклад, Watfor, Lap-Fortran і т. д. Але найбільше поширення на машинах цього типу отримали різні версії транслятор Fortran-77. Випущений в 1990 році транслятор MS-Fortran 5.0 практично повністю відповідає стандарту Fortran-90. Більшість великих науково-технічних прикладних програм написано на Фортране тому, що він володіє стійкістю і стійкістю, а також завдяки наявності вбудованих математичних та тригонометричних функцій. Додаткової, невід’ємною частиною будь-якої прикладної програми на мові Фортран є розширена графічна бібліотека, що дозволяє використовувати різні графічні дані та зображення.

BASIC

Бейсік (BASIC — beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code – «універсальний символічний код інструкцій для початківців»). Прямий нащадок Фортрану і досі найпопулярніший мова програмування для персональних комп’ютерів. З’явився Бейсік в 1963 році (назвати автора було б важко, але основна заслуга у його появі безсумнівно належить американцям Джоном Кемені та Томасом Курцу). Як і будь-які переваги, простота Бейсика оберталася, особливо в ранніх версіях труднощами структурування; крім того, Бейсік не допускав рекурсію – цікавий прийом, що дозволяє складати ефективні і в той же час короткі програми.

Розроблені потужні компілятори Бейсика, які забезпечують не тільки багату лексику і високу швидкодію, але і можливість структурного програмування. На думку деяких програмістів, найбільш цікавими версіями є GWBASIC, Turbo-Basic і Quick Basic.

У свій час поява Quick Basic ознаменувало народження другого покоління систем програмування на мові Бейсік. Він надавав можливість модульного та процедурного програмування, створення бібліотек, компіляції готових програм та інше, що вивело її на рівень таких класичних мов програмування, як Сі, Паскаль, Фортран та ін Більш того, у зв’язку з відсутністю офіційного стандарту мови Бейсік, його реалізація у вигляді Quick Basic стала фактичним стандартом. Безумовними лідерами серед різних версій Бейсика були Quick Basic 4.5 і PDS 7.1 фірми Microsoft, що з’явилися наприкінці 80-х років.

Кобол

Кобол — це один з перших мов програмування, що з’явився в 1959 році, розроблений насамперед для досліджень в економічній сфері. Мова дозволяє ефективно працювати з великою кількістю даних, він насичений різноманітними можливостями пошуку, сортування та розподілу. Про програми на Коболе, заснованих на широкому використанні англійської мови, кажуть, що вони зрозумілі навіть тим, хто не володіє Коболом, оскільки тексти на цій мові програмування не потребують якихось спеціальних коментарях. Подібні програми прийнято називати самодокументирующимися. До числа інших плюсів Коболу зазвичай відносять його структурованість. Досить потужні компілятори з мови розроблені для персональних комп’ютерів. Деякі з них настільки ефективні, що програму, налагоджену на персональному комп’ютері, неважко перенести на великі ЕОМ.

Перераховуючи мінуси не можна не згадати про те, що на Коболе можна запрограмувати лише найпростіші алгебраїчні обчислення. Для інженерних розрахунків мову не годиться. Ще одна причина, яка в якійсь мірі стримує розвиток мови, — це наявність в США спеціально створеного галузевого комітету, який виробляє стандарти, за дотриманням яких стежить урядова комісія. Як це завжди буває в подібних випадках, фірми, що займаються розробкою програмного забезпечення, не поспішають підганяти свої заготовки до жорстких вимог комісії, відсутня конкуренція версій, а в підсумку програє поширення мови

Паскаль

Мова програмування Паскаль був розроблений професором кафедри обчислювальної техніки Швейцарського Федерального інституту технології Ніколасом Віртом в 1968 році як альтернатива існуючим і всі усложняющимся мов програмування, таких, як PL/1, Algol, Fortran. Інтенсивний розвиток Паскаля призвело до появи вже в 1973 році його стандарту у вигляді переглянутого повідомлення, а число трансляторів з цієї мови в 1979 році перевалила за 80. На початку 80-х років Паскаль ще більше зміцнив свої позиції з появою трансляторів MS-Pascal і Turbo-Pascal для ПЕОМ. З цього часу Паскаль стає одним з найбільш важливих і широко використовуваних мов програмування. Істотно те, що мова давно вийшов за рамки академічного і вузько професійного інтересу і використовується в більшості університетів високорозвинених країн не тільки як робочий інструмент користувача. Найважливішою особливістю Паскаля є втілена ідея структурного програмування. Іншою істотною особливістю є концепція структури даних як одного з фундаментальних понять.

Основні причини популярності Паскаля полягають в наступному:

— простота мови дозволяє швидко освоїти і створювати алгоритмічно складні програми

— розвинені засоби представлення структур даних забезпечують зручність роботи як з числовий, так і з символьною і бітовою інформацією

— наявність спеціальних методик створення трансляторів з Паскаля спростило їх розробку і сприяло широкому поширенню мови

— оптимізують властивості трансляторів з Паскаля дозволяють створювати ефективні програми. Це послужило однією з причин використання Паскаля в якості мови системного програмування

— в мові Паскаль реалізуються ідеї структурного програмування, що робить програму наочній і дає хороші можливості для розробки та налагодження

Співробітник фірми Bell Labs Денис Рітчі створив мову Сі в 1972 році під час спільної роботи з Кеном Томпсоном, як інструментальний засіб для реалізації операційної системи Unix, проте популярність цієї мови швидко переросла рамки конкретної операційної системи і конкретних завдань системного програмування. В даний час будь-інструментальна і операційна система не може вважатися повною, якщо до її складу не входить компілятор мови Сі. Рітчі не вигадував Сі просто з голови – прообразом служив мова Бі розроблений Томпсоном. Мова програмування Сі була розроблена як інструмент для програмістів-практиків. У відповідності з цим головною метою автора було створення зручного і корисного в усіх відношеннях мови.

Сі є знаряддям системного програміста і дозволяє глибоко залазити в найтонші механізми обробки інформації на ЕОМ. Хоча мова вимагає від програміста високої дисципліни, він не суворий формальних претензії і допускає короткі формулювання.

Сі – сучасна мова. Він включає в себе ті управляючі конструкції, які рекомендовані теорією і практикою програмування. Його структура спонукає програміста використовувати у своїй роботі спадний проектування, структурне програмування і покрокову розробку модулів.

Сі – потужний і гнучкий мову. Велика частина операційної системи Unix, компілятори та інтерпретатори мов Фортран, Паскаль, Лисп, і Бейсік написані саме з його допомогою.

Сі – зручний мову. Він досить структурований, щоб підтримувати хороший стиль програмування й разом з тим не пов’язаний жорсткими обмеженнями. В деякому сенсі мова Сі – самий універсальний, оскільки крім набору засобів, властивих сучасним мовам програмування високого рівня (структурність, модульність, певні типи даних), в неї включені засоби програмування практично на рівні асемблера. Великий набір операторів і засобів потребують від програміста обережності, акуратності і доброго знання мови з усіма ярмо перевагами і недоліками.

Сі++

Мова C++ з’явився на початку 80-х років. Створений Бьєрном Страуструпом з метою позбавити себе і своїх друзів від програмування на асемблері, Сі чи різних інших мовах високого рівня.

На думку автора мови, відмінність між ідеологією Сі та C++ полягає приблизно в наступному: програма на Сі відображає «спосіб мислення» процесора, а C++ — спосіб мислення програміста. Відповідаючи вимогам сучасного програмування, C++ робить акцент на розробці нових типів даних найбільш повно відповідають концепціям обраної галузі знань і завдань програми. Клас є ключовим поняттям C++. Опис класу містить опис даних, потрібних для подання об’єктів цього типу і набір операцій для роботи з подібними об’єктами.

На відміну від традиційних структур Сі та Паскаля, членами класу є не тільки дані, але і функції. Функції – члени класу мають привілейований доступ до даних усередині об’єктів цього класу і забезпечують інтерфейс між цими об’єктами та іншою програмою. При подальшій роботі зовсім не обов’язково пам’ятати про внутрішній структурі класу та механізм роботи вбудованих функцій. У цьому сенсі клас подібний електричного приладу – мало хто знає про його устрої, але всі знають, як ним користуватися.

Мова С++ є засобом об’єктного програмування, новітньої методики проектування і реалізації програм, яка в поточному десятилітті, швидше за все, замінить традиційне процедурне програмування. Головною метою творця мови доктора Бьерна Страустрапа було оснащення мови С++ конструкціями, що дозволяють збільшити продуктивність праці програмістів і полегшити процес оволодіння великими програмними продуктами.

Абстракція, реалізація, спадкування і поліморфізм є необхідними властивостями якими володіє мова С++. завдяки чому він не тільки універсальний, як і мова Сі. але і є об’єктною мовою.

Пекла

Мова Ада створений в основному в 1975 — 1980 роках в результаті грандіозного проекту, започаткованого Міністерством Оборони США з метою розробити єдиний мову програмування для так званих вбудованих систем (т. е. систем управління автоматизованими комплексами, що працюють в реальному часі). Малися на увазі, насамперед, бортові системи управління військовими об’єктами (кораблями, літаками, танками, ракетами, снарядами тощо). Тому рішення, прийняті авторами Ади не слід вважати універсальними. Їх треба сприймати в контексті особливостей обраної предметної області. Мова Ада виник у результаті міжнародного конкурсу мовних проектів проходить в 1978-1979 роках. Учасники повинні були задовольнити досить жорстким, детально розробленим під егідою Міністерства Оборони США вимогам. Цікаво, що всі мови, дійшли до останніх турів цього конкурсу, були засновані на Паскалі. У цьому зв’язку Пеклі можна попередньо охарактеризувати як Паскаль, розвинутий з урахуванням перерахованих вище п’яти основних вимог. При цьому автори пішли в основному по шляху розширення Паскаля новими елементами. В результаті вийшов істотно більш складний мову. Детальніше про мову Ада викладено тут.

PL/1

PL/1 розроблений в 1964-1965 роках фірмою IBM. PL/1 відноситься до числа універсальних мов, тобто дозволяє вирішувати завдання з різних областей: чисельні розрахунки, текстова обробка, економічні завдання і т. д. За своїми можливостями він перекриває такі мови, як Фортран, Алгол-60 (створений для чисельних розрахунків), Кобол (для економічних задач), хоча в силу ряду причин витіснити ці мови PL/1 не зміг.

PL/1 містить всі основні конструкції, характерні для так званих мов високого рівня, а також ряд специфічних засобів, зручних для практичного програмування. Мова нагадує конструктор з великою кількістю деталей – користувачеві досить освоїти тільки ті частини мови, які йому практично необхідні. Його оператори досить ємкі, що часто дозволяє отримати запис програми більш компактну, ніж на інших мовах. Знає PL/1 програміст без праці освоює будь-який інший мову того ж або близького класу.

Разом з тим, ПЛ/1 має і ряд недоліків, які ускладнюють вивчення та використання мови. Основні з них такі. По-перше, є багато дублюючих засобів їх складно запам’ятати, не ясно, що коли застосовувати, крім того, це знижує швидкість трансляції, так і швидкість виконання програм. По-друге, програми виходять не зовсім машинно-незалежними.

Модула

Можна вважати, що історія мови Модула починається в 1980 році, коли Ніклаус Вірт, один з видатних спеціалістів з теорії інформації, відомий більшості фахівців з обчислювальної техніки в основному як творець мови Паскаль, опублікував опис нової мови програмування, названого їм Модула. На відміну від Паскаля, який був за задумом мовою для навчання програмування, Модула з самого початку являв собою мова для професійних системних програмістів, продовжуючи кращі традиції свого попередника і збагачуючи їх новими ідеями, які відповідають таким вимогам до мов програмування, як структурність, модульність і здатність до розширення. Як і безліч інших мов програмування, Модула піддавалася еволюції, під час якої її первісну назву було перероблено в ім’я Модула-2. Одночасно з розвитком мови Модула для нього створювалися нові компілятори, однак, жоден з них не міг змагатися з кращими реалізаціями мов Паскаль і Сі, наприклад, розроблених фірмою Борланд. У цей перехідний для мови Модула період кращої вважалися реалізації виконані фірмою Logitech, які за своїми характеристиками програвала Турбо Паскалю та Турбо Сі. Тільки в 1988 році після появи на американському ринку системи Top Speed, Модула-2 посіла гідне місце серед процедурних мов, призначених для системного програмування. Зростаючої популярності системи Top Speed сприяло декілька факторів: зручне і, крім того. легко змінювана за бажанням користувачів операційне оточення, швидкий компілятор і селективний редактор зв’язків. Але найбільш істотним виявилося те, що створювані програми відрізнялися великою швидкодією і не займали багато місця в пам’яті.

Лисп

Мова Лисп був запропонований Дж. Маккарті в роботі в 1960 році і орієнтований на розробку програм для вирішення завдань не чисельного характеру. Англійська назва цієї мови – LISP є абревіатурою вираження LISt Processing (обробка списків) і добре підкреслює основну область його застосування. Поняття «список» виявилося дуже ємним. У вигляді списків зручно представляти алгебраїчні вирази, графи, елементи кінцевих груп, безлічі, правила виводу і багато інші складні об’єкти. Списки є найбільш гнучкою формою подання інформації в пам’яті комп’ютерів. Не дивно тому, що зручний мову, спеціально призначений для обробки списків, швидко завоював популярність.

Після появи Лиспа різними авторами був запропонований цілий ряд інших алгоритмічних мов орієнтованих на рішення задач в області штучного інтелекту, серед яких можна відзначити Пленер, Снобол, Рефал, Пролог. Однак це не завадило Лиспу залишитися найбільш популярною мовою для вирішення таких завдань. Протягом майже сорокарічної історії його існування з’явився ряд діалектів цієї мови: Common LISP, Mac LISP, Inter LISP, Standard LISP та ін. Відмінності між ними не носять принципового характеру і в основному зводяться до дещо відрізняється набором вбудованих функцій і деякої різниці у формі запису програм. Тому програміст, навчився працювати на одному з них без праці зможе освоїти і будь-який інший. Великою перевагою Лиспа є його функціональна спрямованість, тобто програмування ведеться за допомогою функцій. Причому функція розуміється як правило, сопоставляющее елементів деякого класу відповідні елементи іншого класу. Сам процес зіставлення не робить ніякого впливу на роботу програми, важливий тільки його результат – значення функції. Це дозволяє відносно легко писати і налагоджувати великі програмні комплекси. Ясність програм, чітке розмежування їх функцій, відсутність каверзних побічних ефектів при їх виконанні є обов’язковими вимогами до програмування таких логічно складних завдань, якими є завдання штучного інтелекту. Дисципліна в програмуванні стає особливо важливою, коли над програмою працює не одна людина, а ціла група програмістів.

Мова програмування Лисп призначений в першу чергу для обробки символьної інформації. Тому природно, що в світі Лиспа числа відіграють далеко не головну роль. Основні типи даних в Ліспі називаються «атом» і «точкова пара».

Пролог

Мова логічного програмування призначений для представлення і використання знань про деяку предметну область. Програми на цій мові складаються з деякого безлічі відносин, а її виконання зводиться до виведення нового відносини на основі заданих. У Пролозі реалізований декларативний підхід, при якому досить описати задачу за допомогою правил і тверджень щодо заданих об’єктів. Якщо цей опис є досить точним, то ЕОМ може самостійно знайти потрібне рішення.

Object PAL

Object PAL є потужним мовою програмування. Object PAL являє собою об’єктно-орієнтований, що управляється по подіям, візуальну мову програмування. На початковому рівні функціональності Object PAL можна здійснювати операції з даними, створювати спеціальні меню, а також керувати сеансом введення даних. Події в Object PAL породжують команди, які імітують ефект використання Paradox в інтерактивному режимі. Існує можливість автоматизувати часто виконувані завдання, а також здійснювати над таблицями, формами і звітами дії, які були не доступні при інтерактивній роботі. Також Object PAL надає всі засоби повнофункціонального мови програмування в середовищі Windows. Можна використовувати Object PAL для створення закінчених систем, в яких реалізовані спеціальна система меню, довідкова система, а також всілякі перевірки даних. У Object PAL можна зберегти свої напрацювання в динамічно компонуемой бібліотеці, доступ до якої матимуть кілька форм. Крім того, можна встановити зв’язок з іншими динамічними бібліотеками, які містять програми написані на таких мовах як Сі, C++ або Паскаль.

Object PAL може бути використаний в якості інструменту для створення автономних програм. Можна написати закінчену Windows–додаток і запустити його під Paradox.

Object PAL підтримує механізм динамічного обміну даними як клієнта, так і сервера. Крім того, Object PAL підтримує в якості клієнта механізм роботи зі складеними документами. На додаток до сказаного існує можливість включати в свій додаток мультимедійні засоби, забезпечивши виконується додаток звуковими і анімаційними ефектами.

dBase

Створена фірмою Борланд реалізація мови dBase являє собою вдалий гібрид об’єктної орієнтації та традиційних способів програмування. Він дозволив створювати системи з допомогою об’єктного дизайну і використовувати звичайні прийоми обробки записів. Великим досягненням фірми Борланд стало те, що вона дуже вдало поєднала об’єктні та процедурні прийоми програмування. Перша версія Windows давала користувачу найпотужніший об’єктний інструмент на ринку програм баз даних. Вона дозволяє створювати нові класи об’єктів, які мають властивості наслідування, інкапсуляції і поліморфізму. Вона також дозволяє програмувати ці об’єкти за допомогою традиційних команд dBase, ідеально підходять для управління простими табличними базами даних. Все це дає незаперечну перевагу – здійснювати без особливої праці перехід до прийомів об’єктного програмування, перехід настільки складний, наприклад, як – СУБД Paradox.

Java

Мова Java зародилася як частина проекту створення передового програмного забезпечення (ПО) для різних побутових приладів. Реалізація проекту була розпочата на мові С++, але незабаром виник ряд проблем, найкращим засобом боротьби з якими була зміна самого інструмента — мови програмування. Стало очевидним, що необхідний платформо-незалежна мова програмування, що дозволяє створювати програми, які не доводилося б компілювати окремо для кожної архітектури і можна було б використовувати на різних процесорах під різними операційними системами. Мову Java було потрібно для створення інтерактивних продуктів для мережі Internet. Фактично, більшість архітектурних рішень, прийнятих при створенні Java, було продиктоване бажанням надати синтаксис, подібний до сі та Сі++. В Java використовуються практично ідентичні угоди для оголошення змінних, передачі параметрів, операторів і для управління потоком виконанням коду. В Java додані всі хороші риси C++.

Огляд мов програмування

Три ключові елементи об’єдналися в технології мови Java:

— Java надає для широкого використання свої аплети (applets) — невеликі, надійні, динамічні, не залежні від платформи активні мережеві додатки, що вбудовуються в сторінки Web. Аплети Java можуть настроюватися і поширюватися споживачам з такою ж легкістю, як будь-які документи HTML.

— Java вивільняє міць об’єктно-орієнтованої розробки додатків, поєднуючи простий і знайомий синтаксис з надійною та зручною у роботі середовищем розробки. Це дозволяє широкому колу програмістів швидко створювати нові програми і нові аплети.

— Java надає програмісту багатий набір класів об’єктів для ясного абстрагування багатьох системних функцій, використовуваних при роботі з вікнами, мережею і для вводу-виводу. Ключова риса цих класів полягає в тому, що вони забезпечують створення незалежних від використовуваної платформи абстракцій для широкого спектра системних інтерфейсів.

чи Знаєте Ви, властивість об’єкта в об’єктно-орієнтованому програмуванні — це характеристика об’єкта. Зазвичай властивості змінюються з допомогою методів.

Короткий опис статті: мова програмування с++ Огляд мов програмування Огляд, мов, програмування

Джерело: Огляд мов програмування

Також ви можете прочитати