Посадова інструкція 1С-Програміста

18.09.2015

Посадова інструкція 1С-Програміста

I. Загальні положення

 1. Головним завданням Програміста 1С є конфігурування та адміністрування 1С: підприємство.
 2. Програміст 1С безпосередньо підпорядковується начальнику відділу інформаційних технологій.
 3. Програміст 1С призначається і звільняється від посади наказом Генерального директора.
 4. У своїй діяльності керується:

— законодавством України,

— наказами, розпорядженнями, вказівками генерального директора,

— правилами, інструкціями і ін. документами, які регулюють роботу відділу інформаційних технологій Програміста 1С,

— цією посадовою інструкцією,

— Політикою в області якості.

 • Програміст 1С повинен знати:

  — Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються методів використання обчислювальної техніки при обробці інформації;

  — техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації;

  — технологію механізованого оброблення інформації;

  — види технічних носіїв інформації;

  — Правила внутрішнього трудового розпорядку;

  — правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

 • II. Посадові обов’язки

  Програміст 1С виконує наступні функціональні обов’язки:

  1. Програмне супровід конфігурацій 1С-Підприємства.
  2. Модифікація та оновлення існуючих документів, звітів, обробок бухгалтерського, оперативного і управлінського обліку.
  3. Створення нових документів, звітів, обробок бухгалтерського, оперативного і управлінського обліку.
  4. Розробка методів і форм ведення обліку товарообігу
  5. Навчання персоналу компанії і віддалених підрозділів компанії роботі з існуючими та новостворюваними документами і звітами.
  6. Виконання разових службових завдань, доручень і вказівок Генерального директора, Виконавчого директора, начальника відділу інформаційних технологій входять у сферу діяльності Програміста 1С.

  Програміст 1С має право:

  1. Вносити на розгляд безпосереднього керівника компетентні та обґрунтовані пропозиції з питань, вхідним у його компетенцію.
  2. Вимагати забезпечення нормальними умовами праці (робочим місцем, засобами праці і т.д.).
  3. Користування затвердженими Генеральним директором Інструкціями, наказами, розпорядженнями, Правилами та ін. документами, що регламентують роботу Програміста 1С та відділу інформаційних технологій.
  4. Інформувати безпосереднє керівництво про виявлені несправності в роботі ввірених йому технічних і програмних засобів і недоліки в роботі.

  Короткий опис статті: 1с програміст

  Джерело: Посадова інструкція 1С-Програміста

  Також ви можете прочитати