Посадова інструкція програміста 1С. кадровий портал КАДРОВИК.

14.08.2015

Посадова інструкція програміста 1С

1.Загальні положення

1.1. Головним завданням Програміста 1С є конфігурування та адміністрування 1С: підприємство.

1.2. Програміст 1С безпосередньо підпорядковується начальнику відділу інформаційних технологій.

1.3. Програміст 1С призначається і звільняється від посади наказом Генерального директора.

1.4. У своїй діяльності керується законодавством РФ, наказами, розпорядженнями, вказівками генерального директора, правилами, інструкціями та ін. документами, які регулюють роботу відділу інформаційних технологій Програміста 1С, справжньої посадовий інструкцією, Політикою в області якості.

1.5. Програміст 1С повинен знати:

 • Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищестоящих і інших органів, що стосуються методів використання обчислювальної техніки при обробці інформації; техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування, правила його технічної експлуатації; технологію механізованого оброблення інформації; види технічних носіїв інформації.
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

  2. Функціональні обов’язки

  Програміст 1С виконує наступні функціональні обов’язки:

  2.1. Програмне супровід конфігурацій 1С-Підприємства.

  2.2. Модифікація та оновлення існуючих документів, звітів, обробок бухгалтерського, оперативного і управлінського обліку.

  2.3. Створення нових документів, звітів, обробок бухгалтерського, оперативного і управлінського обліку.

  2.4. Розробка методів і форм ведення обліку товарообігу

  2.5. Навчання персоналу компанії і віддалених підрозділів компанії роботі з існуючими та новостворюваними документами і звітами.

  2.6. Виконання разових службових завдань, доручень і вказівок Генерального директора, Виконавчого директора, начальника відділу інформаційних технологій входять у сферу діяльності Програміста 1С.

  Програміст 1С має право:

  3.1.Вносити на розгляд безпосереднього керівника компетентні та обґрунтовані пропозиції з питань, вхідним у його компетенцію.

  3.2.Вимагати забезпечення нормальними умовами праці (робочим місцем, засобами праці і тощо).

  3.3.Користування затвердженими Генеральним директором Інструкціями, наказами, розпорядженнями, Правилами та ін. документами, що регламентують роботу Програміста 1С та відділу інформаційних технологій.

  3.4.Інформувати безпосереднє керівництво про виявлені несправності в роботі ввірених йому технічних і програмних засобів і недоліки в роботі.

  4. Відповідальність

  Програміст 1С несе відповідальність:

  4.1. За неякісне та несвоєчасне виконання завдань та обов’язків, передбачених справжньою Інструкцією.

  4.2. За не використання і / або неправомірне використання наданих цією Інструкцією прав.

  4.3. За недотримання, Інструкцій, наказів, розпоряджень, Правил та інших документів, що регулюють роботу Програміста 1С.

  4.4. За недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки.

  4.5. За зіпсуття або недбале ставлення до зберігання та використання, розкрадання майна фірми.

  4.6. За грубе, нетактичное ставлення (поведінка) при спілкуванні з персоналом та відвідувачами фірми.

  4.7. За схоронність документації і недотримання інтересів фірми, видачу конфіденційної інформації, документації (комерційної таємниці) про фірму і її клієнтів третім особам.

  4.8. За надання безпосереднього керівництва неправдивої або спотвореної звітної та ін. документації (інформації).

  5. Взаємодія з підрозділами (відділами), посадовими особами

  Програміст 1С взаємодіє з усіма функціональними підрозділами (відділами) і посадовими особами фірми в межах своєї компетенції.

  З інструкцією ознайомлений, згоден, примірник на руки отримав

  ____________________________(___________________________)

  підпис Ф. В. О.

  «________»________________200___р.

  Короткий опис статті: програміст 1с

  Джерело: Посадова інструкція програміста 1С :: кадровий портал КАДРОВИК.РУ

 • Також ви можете прочитати