ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМІСТА

31.08.2015

Посадова інструкція СИСТЕМНОГО ПРОГРАМІСТА

00.00.200_р.

I. Загальні положення

 1. Системний програміст відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду програміста призначається особа, яка має

____________________________

(вища; середня)

професійне (технічне) освіту,

____________________________________________________________

в інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною (технічною) освітою, не менш 5 років)

 • Системний програміст повинен знати:
  • 3.1. Основи інформатики, вищої математики.
  • 3.2. Основи теорії алгоритмів, методи побудови формальних мов, основні структури даних, основи машинної графіки, архітектурні особливості і фізичні основи побудови сучасних ПК і ЕОМ.
  • 3.3. Основні моделі даних і їх організацію.
  • 3.4. Мови системного програмування.
  • 3.5. Принципи побудови мов запитів і маніпулювання даними.
  • 3.6. Синтаксис, семантику і формальні способи опису мов програмування, конструкції розподіленого і паралельного програмування, методи і основні етапи трансляції.
  • 3.7. Принципи побудови експертних систем.
  • 3.8. Способи і механізми управління даними.
  • 3.9. Принципи організації, склад і схеми роботи операційних систем.
  • 3.10. Принципи управління ресурсами, методи організації файлових систем.
  • 3.11. Принципи побудови мережевої взаємодії.
  • 3.12. Основні методи розробки програмного забезпечення.
  • 3.13. Апаратне забезпечення.
  • 3.14. Інформаційне законодавство.
  • 3.14. Законодавство про авторські і суміжні права.
  • 3.15. Трудове законодавство.
  • 3.16. Правила і норми охорони праці, техніки безпеки.
 • Призначення на посаду програміста і звільнення від посади провадиться наказом керівника підприємства.
 • Системний програміст підпорядковується безпосередньо___________________________________.
 • На час відсутності системного програміста (хвороба, відпустка, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена в установленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов’язків.
 • II. Посадові обов’язки

  Системний програміст:

  1. Консультує адміністрацію підприємства з питань застосування засобів обчислювальної техніки та комп’ютерних інформаційних технологій.
  2. Здійснює інсталяцію, налаштування і оптимізацію системного програмного забезпечення, і освоєння прикладних програмних засобів.
  3. Розробляє і впроваджує прикладні програми.
  4. Здійснює підключення і заміну зовнішніх пристроїв, проведення тестування засобів обчислювальної техніки.
  5. Здійснює оптимізацію дискового простору комп’ютерів.
  6. Забезпечує ведення комп’ютерних баз даних.
  7. Проводить комп’ютерні антивірусні заходи.
  8. Бере участь в адмініструванні локальної обчислювальної мережі підприємства.
  9. Організує супровід договорів зі сторонніми організаціями, що надають послуги з комунікаційного, програмного і апаратного оснащення підприємства.
  10. Забезпечує обмін інформацією локальної мережі з зовнішніми організаціями по телекомунікаційних каналах.
  11. Проводить тестування і ремонт окремих пристроїв, засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі.
  12. Усуває аварійні ситуації, пов’язані з пошкодженням програмного забезпечення і баз даних.
  13. Організує навчання працівників підприємства основам комп’ютерної грамотності та роботі з прикладними програмними засобами.
  14. Забезпечує технічний супровід застосовуваних локальних мереж і програмного забезпечення.
  15. Виконує профілактичні роботи по підтримці працездатності засобів обчислювальної техніки.
  16. Організує ремонт засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ.
  17. Здійснює систематичний аналіз ринку апаратних засобів і програмного забезпечення.
  18. Готує пропозиції про придбання, розробку або обмін апаратного забезпечення.
  19. Здійснює своєчасне повідомлення фінансово-економічної служби про плани модернізації апаратного та програмного забезпечення.
  20. Складає звіти про виконану роботу.

  Системний програміст має право:

  1. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.
  2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
  3. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів підприємства і самостійних фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків.
  4. Вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків.
  1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, — в межах, встановлених чинним трудовим законодавством РФ.
  2. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, — в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством РФ.
  3. За заподіяння матеріального збитку підприємству — в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством РФ.

  Короткий опис статті: програміст Посадова інструкція системного програміста посадова інструкція системного програміста

  Джерело: ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМІСТА

  Також ви можете прочитати