Посадова інструкція веб-програміста (web-програміста)

12.09.2015

Оголошення:
Популярні посадові інструкції

 • посадова інструкція комірника

Докладніше [83878 переглядів]

 • посадова інструкція водія

  Докладніше [66732 перегляду]

 • посадова інструкція юриста підприємства

  Докладніше [65046 переглядів]

 • посадова інструкція спеціаліста відділу кадрів

  Докладніше [63997 переглядів]

 • посадова інструкція адміністратора магазину
  Посадова інструкція веб-програміста (web-програміста)

  1. Загальні положення

  1.1. Веб-програміст відноситься до категорії фахівців.

  1.2. Веб-програміст призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом генерального директора.

  1.3. Веб-програміст підкоряється безпосередньо технічному директорові департаменту інтернет — проектів.

  1.4. Веб-програміст повинен володіти комп’ютером на рівні просунутого користувача.

  1.5. У своїй діяльності веб-програміст керується:

  — Трудовим кодексом РФ;

  — статутом компанії;

  — Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

  — наказами (вказівками) прямого керівництва.

  1.6. Веб-програміст повинен знати:

  — протоколи та принципи функціонування мережі Інтернет;

  — поширені веб-браузери;

  — HTML, CSS, JavaScript;

  — операційну систему, під управлінням якої працює веб-сервер (*nix);

  — основи веб-дизайну;

  — графічні програми (Adobe Photoshop);

  — мови програмування (PHP, SQL, JavaScript), стандарти HTTP сервер БД (PostgreSQL, MySQL);

  — техніку володіння нюансами програмування в багатозадачному, високонавантаженої системі;

  — основи забезпечення комплексної безпеки веб-сервера;

  — граматику і стилістику російської мови;

  — англійська мова на рівні читання документації;

  — правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

  1.7. На час відсутності веб-програміста (відпустка, хвороба, тощо) його обов’язки виконує особа, призначена в установленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

  2. Посадові обов’язки веб-програміста

  Веб-програміст:

  2.1. Визначає разом з безпосереднім керівником цілі і завдання проекту та забезпечує їх своєчасне і якісне виконання.

  2.2. Здійснює вибір середовища розробки, мов програмування, необхідного програмного забезпечення.

  2.3. Розробляє концепцію розвитку веб-сервера.

  2.4. Здійснює адміністрування веб-сервера (при необхідності).

  2.5. Здійснює взаємодії з працівниками інших відділів для виконання спільних завдань.

  2.6. Підтримує порядок на своєму робочому місці.

  3. Права веб-програміста

  Веб-програміст має право:

  3.1. Встановлювати авторство на власні розробки.

  3.2. Зараховувати художньо-оформлювальні рішення в свій особистий портфоліо як авторські розробки.

  3.3. Встановлювати порядок і вид надання інформації для розміщення на веб-сервері.

  3.4. Вимагати від керівництва організації забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов’язків (у т.ч. зручне робоче місце, сучасний робочий комп’ютер достатньої швидкодії і оснащення, необхідне програмне забезпечення, виділений доступ в мережу Інтернет).

  3.5. Вимагати від безпосереднього керівника та вищого керівництва сприяння у виконанні завдань, функцій і посадових обов’язків.

  3.6. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

  3.7. Вносити на розгляд керівництва організації пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.

  3.8. В рамках виділеного бюджету здобувати необхідну літературу і спеціалізоване програмне забезпечення.

  4. Відповідальність веб-програміста

  Веб-програміст притягується до відповідальності:

  4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією, — в межах, встановлених чинним трудовим законодавством Російської Федерації.

  4.2. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, — в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством Російської Федерації.

  4.3. За спричинення матеріального збитку організації — в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

  4.4. Порушення трудової дисципліни і недотримання внутрішніх правил трудової діяльності – в межах, визначених внутрішніми нормативними документами фірми.

  Кількість переглядів: 5397

  Що ще дивилися люди, котрі читали цю статтю:

  Короткий опис статті: web програміст [b]1. Загальні положення
  1.1. Веб-програміст відноситься до категорії фахівців.
  1.2. Веб-програміст призначається на посаду і звільняється від посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом генерального директора.
  1.3. Веб-програміст підкоряється безпосередньо технічному директорові департаменту інтернет — проектів.
  1.4. Веб-програміст повинен володіти комп Веб-програміст

  Джерело: Посадова інструкція веб-програміста (web-програміста)

 • Також ви можете прочитати