Розробка web-сайту . дипломна робота

19.03.2017

Розробка web-сайту — дипломна робота

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан

Карагандинський Державний Технічний Університет

Кафедра

Систем автоматизованого

Тема: «Розробка web -сайту»

Керівник

________

Студент гр. _________

_________________ ___

(прізвище, ініціали )

(підпис) (дата)

ЗМІСТ

 • Введення 4
  • Поширення Internet 5
  • Концепція WWW 6
 • 1. Інформаційне Забезпечення 9
  • 1.1 Структура інформаційних потоків 9
  • 1.2 Концептуальна модель підручника 1
 • 2. Лінгвістичне забезпечення 3
  • 2.1 Створення Web-сторінки за допомогою мови HTML 3
  • 2.2 Структура HTML документа 4
  • 2.3 Форматування тексту 6
  • 2.4 Фрейми 10
  • 2.5 JavaScript 11
  • 2.7 Дизайн підручника 12
 • 3. Методичне забезпечення 14
  • 3.1 Керівництво по інсталяції 14
  • 3.2 Керівництво користувача 14
 • 4. Програмне забезпечення 20
  • 4.1 Вибір загальносистемного програмного забезпечення 20
  • 4.2 Базове програмне забезпечення 21
  • 4.3 Прикладне програмне забезпечення 22
  • 4.4 Керівництво проектувальника 22
 • 5. Технічне забезпечення 30
 • 6. Промислова екологія 33
  • 6.1 Поняття екології 33
  • 6.2 Екологічні проблеми науково-технічного прогресу 34
  • 6.3 Класифікація джерел випромінювання і поняття іонізуючого випромінювання. Вплив іонізуючих випромінювань на навколишнє середовище та захист від них. 35
 • 7. Заходи по охороні праці і техніці безпеки 44
  • 7.1 Аналіз умов праці операторів на обчислювальних центрах 44
  • 7.2 Заходи щодо безпеки організації робіт 46
  • 7.3 Протипожежний захист 56
 • 8 Техніко-Економічне ОБҐРУНТУВАННЯ 59
 • Список використаних джерел. 63
 • Програми 66

Введення

World Wide Web (WWW) — інтелектуальне досягнення людства в епоху високих технологій. На сьогоднішній день WWW містить мільйони сайтів, на яких розміщена інформація. Люди отримують доступ до цієї інформації за допомогою використання технології Internet. Для навігації в WWW використовуються спеціальні програми — Web-браузери, які суттєво полегшують користування ресурсами WWW. Вся інформація в Web-браузері відображається у вигляді Web-сторінок, які є основним елементом байтів WWW.

Web-сторінки, підтримуючи технологію мультимедіа, об’єднують в собі різні види інформації: текст, графіку, звук, анімацію і відео. Від того, наскільки якісно і красиво зроблена та чи інша Web-сторінка, багато в чому залежить її успіх в мережі.

Користувачеві приємно відвідувати ті Web-сторінки, які мають стильне оформлення, не обтяжені надмірно графікою і анімацією, швидко завантажуються і правильно відображаються у вікні Web-браузера.

Особливої актуальності набуває проблема розробки Web-сайтів навчальних закладів і використання Internet-технологій у системі освіти. [1;2] Всякий імпульс до нового завжди і творчий та реакційний. Винахід паперу і книгодрукування викликало побоювання про розірвання людських взаємин, з появою кіно висловлювалися думки про зникнення театру і т.п. Проте історія показує, що нові технології займають свої ніші в суспільних відносинах, не замінюючи традиційні, а доповнюючи їх можливості. Підростаюче покоління більш сприйнятлива до різних новацій. Отже, актуальність постановки, вивчення і вирішення проблеми цілеспрямованого використання Internet-технологій в освіті в цілому та Web-дизайну для навчальних закладів зокрема, не викликає сумнівів. [3;4]. Тому для дипломного проекту ми обрали тему: Розробка електронного підручника по системі AutoCAD 2000.

Мета даного дипломного проекту — розробити технологію створення навчального посібника та перевірити її ефективність у реальному творчому проекті.

Реалізація даної мети вимагає змістовного та методичного вирішення наступних завдань:

вивчити історію і теорію Web-дизайну

розробити концептуальну модель підручника

вивчити Web-технологію та мови HTML і Java-Script і їх можливості в Web-дизайні

виявити ефективність програмно-апаратних засобів в Web-дизайні

скласти методичне керівництво по розробці і використанню підручника.

провести апробацію розробленої технології в реальному творчому проекті.

Поширення Internet

Інтернет — це найбільша світова комп’ютерна мережа. Тепер Internet має приблизно 150 мільйонів користувачів більш ніж в 50 країнах. WWW доступний в основному через Internet; але кажучи WWW і Internet ми маємо на увазі не одне і те ж. WWW можна віднести до внутрішнього змісту, тобто це якийсь абстрактний мир знань, в той час як Internet є зовнішньою стороною глобальної мережі у вигляді величезної кількості кабелів і комп’ютерів.

Малюнок 1

На малюнку 1 країни, позначені чорним кольором, мають зв’язок по Internet. Кількість людей, що мають такий доступ, в цих країнах стає все більше і більше. Країни, позначені білим кольором можуть працювати по e-mail, в локальних мережах або не мають нічого подібного взагалі.

Концепція WWW

Так що ж таке World Wide Web, або, як кажуть в просторіччі, WWW, the Web, або ще простіше — 3W? WWW — це розподілена інформаційна система мультимедіа, заснована на гіпертексті. Давайте розберемо це визначення по порядку.

Розподілена інформаційна система: інформація зберігається на величезній великому безлічі так званих WWW-серверів (servers). Тобто комп’ютерів, на яких встановлене спеціальне програмне забезпечення і яке об’єднані в мережу Internet. Користувачі, які мають доступ до мережі, отримують цю інформацію за допомогою програм-клієнтів, програм перегляду WWW-документів. При цьому програма перегляду посилає по комп’ютерній мережі запит серверу, що зберігає файл з необхідним документом. У відповідь на запит сервер висилає програмі перегляду цей необхідний файл або повідомлення про відмову, якщо файл по тих або інших причинах недоступний. Взаємодія клієнт-сервер відбувається за певними правилами, або, як кажуть інакше, протоколу. Протокол, прийнятий в WWW, називається HyperText Transfer Protocol, скорочено — HTTP.

Мультимедіа: інформація включає в себе не тільки текст, але і двох — і тривимірну графіку, відео і звук.

Гіпертекст: інформація в WWW представляється у вигляді документів, кожний з яких може містити як внутрішні перехресні посилання, так і посилання на інші документи, що зберігаються на тому ж самому або на будь-якому іншому сервері.

Такі посилання називають гіперпосиланнями або гиперсвязями. На екрані комп’ютера у вікні програми перегляду посилання виглядають як виділені яким-небудь чином (наприклад, іншим кольором і/або підкресленням) дільниці тексту або графіки. Вибираючи гіперпосилання, користувач програми перегляду може швидко переміщатися від однієї частини документа до іншої, або ж від одного документа до іншого. При необхідності програма перегляду автоматично зв’язується з відповідним сервером в мережі і запитує документ, на який зроблене посилання. До речі, ідея гіпертекстового представлення інформації повинна вже бути добре знайома користувачам різних версій системи Microsoft Windows. Саме за цим принципом побудована в Windows система підказок (Help), з тією лише різницею, що гіпертекстова система підказок Windows не є розподіленою.

Отже, Web-сторінка може містити стилізований і форматований текст, графіку і гіперзв’язки з різними ресурсами Internet. Щоб реалізувати всі ці можливості, був розроблений спеціальна мова, названа HyperText Markup Language (HTML), тобто, Мова Розмітки Гіпертексту. Документ, написаний на HTML, являє собою текстовий файл, що містить власне текст, несучий інформацію читачеві, і прапори розмітки. Останні являють собою певні послідовності символів, що є інструкціями для програми перегляду; згідно з цими інструкціями програма розташовує текст на екрані, включає в нього малюнки, що зберігаються в окремих графічних файлах, і формує гіперзв’язки з іншими документами або ресурсами Internet. Таким чином, файл на мові HTML набуває вигляд WWW-документа тільки тоді, коли він інтерпретується програмою перегляду. Про мову HTML буде детально розказано в наступних розділах, оскільки без знання основ цієї мови неможливо створити Web-сторінку для публікації в WWW.

1 Інформаційне Забезпечення

1.1 Структура інформаційних потоків

Структура інформаційних потоків розглядає напрям даних, що циркулюють в процесі створення підручника. Так, основними джерелами інформації служать:

1. Методичні вказівки по роботі з пакетом AutoCAD, розроблені на кафедрі САПР.

2. Сам пакет AutoCAD і вбудований help.

3. Попередні проекти підручника.

4. Експерти-викладачі

Розглянемо докладніше кожен пункт. Кафедра надає дані про теоретичному матеріалі та лабораторних роботах.

Усі демонстрації і практичні завдання були виконані в AutoCAD, звідти ж бралося опис деяких прийомів побудови креслення.

Раніше вже робилася спроба створити електронний навчальний посібник з виконання курсової роботи в AutoCAD. З цього посібника були запозичені завдання і фреймову структуру документа.

Експерти-викладачі люб’язно надали свої рекомендації щодо змісту, стилю і оформлення підручника

Всі ці дані сходяться до художникові-дизайнерові, який перетворює «сирий» матеріал в проект електронного підручника. Після необхідної цензури, узгодження всіх елементів змісту та оформлення, Web-майстер завершує роботу над сайтом. Більш детальна схема представлена внизу на малюнку 2.

Короткий опис статті: сайти роботи Розробка web-сайту | дипломна робота

Джерело: Розробка web-сайту | дипломна робота

Також ви можете прочитати