Уоллес, Основи програмування для чайників (скачати книгу безкоштовно) .

11.07.2015

Уоллес, Основи програмування для чайників (скачати книгу безкоштовно) .
Уоллес Вонг — Основи програмування для «чайників»

Пров. з англ. — М. Видавничий дім «Вільямі», 2002

ISBN 5-8459-0197-9 (рос.)

Перед вами одна з самих простих книг, присвячених програмуванню. На-писанная відомим автором Уоллесом Вонгом, вона дозволить вам зробити перші кроки в освоєнні премудростей написання комп’ютерних програм. Ви дізнаєтесь, що таке мова програмування, і які мови програмування найбільш по-пулярны на сьогоднішній день. Окремі частини книги присвячені використанню мови програмування BASIC, використання різних структур даних, а також програмування для Internet,

Зміст

ЧАСТИНА I. СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ

Глава 1. Перше знайомство з програмуванням

Глава 2. Дещо про мови програмування

Глава 3. Як написати програму

Глава 4. Інструменти справжнього програміста

ЧАСТИНА II. ВИВЧАЄМО ПРОГРАМУВАННЯ НА LIBERTY BASIC

Глава 5. Знайомтеся: мова програмування Liberty BASIC

Глава 6. Обробка вводу і виводу

Глава 7. Змінні, константи і коментарі

Глава 8. Забави з числами і рядками

Глава 9. Прийняття рішень з допомогою керуючих операторів

Глава 10. Використання циклів

ЧАСТИНА III. ДОДАТКОВІ ПРИЙОМИ

ПРОГРАМУВАННЯ НА LIBERTY BASIC

Глава 11. Використання підпрограм

Глава 12. Створення картинок і звуків

Глава 13. Збереження і отримання інформації з файлів

Глава 21. Пошук

Глава 22. Оптимізація коду програм

Зміст

ЧАСТИНА I. СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ

Розділ I Перше знайомство з програмуванням

Навіщо потрібно вміти програмувати Як працює комп’ютерна програма

Програмування — це вирішення проблеми

Програмування зовсім нескладно; воно просто забирає багато часу

Що потрібно для успішного написання комп’ютерних програм

Глава 2 Дещо про мови програмування Навіщо стільки мов програмування

Вся принадність мови асемблера

Мова програмування С

Мови програмування високого рівня

Мови програмування для швидкої розробки додатків RAD

Інтерпретатори

П-код: об’єднання компілятора й інтерпретатора

Що ж вибрати? Відловлюємо «блохи» з допомогою відладчика

Написання файлу довідки

Створення програми установки

ЧАСТИНА II. ВИВЧАЄМО ПРОГРАМУВАННЯ НА LIBERTY BASIC

Глава 5. Знайомтеся: МОВА програмування Liberty BASIC

Навіщо вивчати Liberty BASIC

Liberty BASIC безплатний (майже)

Liberty BASIC дуже простий

Liberty BASIC працює в середовищі WindowsУстановка Liberty BASIC

Запуск Liberty BASIC

Ваша перша програма на Liberty BASIC

Виконання програми на Liberty BASIC

Збереження програми, написаної на Liberty BASIC

Завантаження або створення програми, написаної на Liberty BASIC

Використання комбінацій клавіш Використання довідкової системи Liberty BASIC

Завершення роботи з Liberty BASIC

Глава 6. Обробка вводу і виводу

Робота з уведенням-висновком: старий спосіб

Робота з уведенням-висновком; сучасний спосіб

Введення даних

Відображення виводу Друк даних

Глава 7. Змінні, константи і коментарі

Використання змінних

Привласнення змінної певного значення

Оголошення змінних

Використання констант

IFTHEN ELSE IF Використання оператора Select Case

№1 не потрібно забувати змінювати логічне вираження в циклі Нескінченний цикл

N2: не потрібно забувати ставити логічне вираз перед початком циклу

ЧАСТИНА III. ДОДАТКОВІ ПРИЙОМИ

ПРОГРАМУВАННЯ НА LIBERTY BASIC

Малювання кіл

Малювання прямокутників

Відображення тексту Додавання звуку

Створення звукового сигналу

Глава 13. Збереження і отримання інформації з файлів

Збереження даних текстові файли

Створення нового текстового файлу

Приміщення інформації в текстовий файл

ЧАСТИНА IV. ЗНАЙОМСТВО ЗІ СТРУКТУРАМИ ДАНИХ

Розділ 16. Збереження інформації у масивах

Створення масиву

Збереження (і видалення) даних у масиві

Створення багатовимірних масивів

Створення динамічних масивів

Глава 17. Збереження пов’язаних даних у вигляді запису

Створення запису Управління даними в записах

Збереження даних у запису

Пошук даних за допомогою хеш-функції

Вибір методу пошуку

Глава 22. Оптимізація коду програм

Вибір потрібної структури даних

Вибір потрібного алгоритму

Настройка вихідного коду

Перешкодимо найменш імовірний умова на початку

Поміщаємо найбільш ймовірне умова на початку

Не використовуйте без потреби цикл FOR NEXT

Правильно організуйте цикли

Використовуйте правильні типи даних

Намагайтеся по можливості використовувати вбудовані команди

Шифрування і дешифрування

Програмування для Internet

Боротьба з комп’ютерними вірусами і черв’яками

Хакерство

Робота над проектом з відкритим кодом

Програмування для спеціальних ринків

Короткий опис статті: основи програмування для чайників

Джерело: Уоллес — Основи програмування для «чайників» (скачати книгу безкоштовно) | Інформаційні технології | Libroteka.com

Також ви можете прочитати