Урок 1. Створення вашої першої програми на C++, Навчання C++, C

01.08.2015

СТВОРЕННЯ ПРОСТОЇ ПРОГРАМИ

Як і слід було очікувати, ваша перша програма на C++ називається FIRST.СРР. При створенні програм на C++ використовуйте розширення СРР, щоб інші могли зрозуміти, що цей файл містить програму на C++. Коли ви пізніше запустіть цю програму, вона виведе на екран дисплея повідомлення Вчимося програмувати на мові C++/Наступний приклад виведення показує підказку командного рядка (у даному прикладі:\>), вводиться вами командний рядок (ім’я програми FIRST, за яким слідує ENTER і вивід програми на екран:

:\> FIRST

Вчимося програмувати на мові C++!

Як відомо, при програмуванні ви можете працювати в середовищі, заснованої на командному рядку, наприклад MS-DOS або UNIX, або в середовищі типу Windows. Для спрощення виводу в даній книзі мається на увазі, що ви працюєте з командного рядка. У цьому випадку для виконання програми FIRST.EXE ви повинні ввести ім’я програми FIRST у відповідь на системну підказку і потім натиснути ENTER.

Для початку вам слід використовувати текстовий редактор, наприклад EDIT (поставляється з MS-DOS), для створення файлу, який містить оператори програми і називається вихідним файлом. Не використовуйте текстовий процесор, такий як Word або WordPerfect, для створення вихідного файлу програми. Як відомо, текстові процесори дозволяють вам створювати відформатовані документи, які можуть містити жирний, вирівняні поля, а також інші особливості. Щоб відформатувати документи таким чином, текстовий процесор вставляє спеціальні (приховані) символи всередину документа. Такі символи можуть включати або вимикати курсив або вибирати певну ширину полів. Незважаючи на те що такі спеціальні символи мають сенс для текстового процесора, C++ їх не зрозуміє і ці символи призведуть до помилок.

З допомогою текстового редактора введіть наступні оператори програми C++ (точно так, як вони зображені, використовуючи верхній і нижній регістри), як показано нижче:

#include

void main(void)

cout << «Вчимося програмувати на мові C++!»;

Не турбуйтеся, якщо оператори C++ не мають для вас значення. Ви дізнаєтеся призначення кожного з них з уроку 2. А поки зверніть особливу увагу на ваш enter. Переконайтеся, наприклад, що ви ввели правильну кількість лапок, крапок з комою і дужок. Ще раз більш уважно перевірте оператори своєї програми. Якщо вони вірні, збережіть оператори у файлі FIRST. СРР

Що означає ім’я?

При створенні програми на C++ ви вносите оператори програми у вихідний файл. Застосовуйте розширення СРР, щоб інші програмісти могли зрозуміти, що даний файл містить програму на C++. Далі використовуйте ім’я файлу, яке вказує призначення програми. Наприклад, якщо ви створюєте фінансову програму, можна використовувати ім’я BUDGET.CPP. Аналогічним чином програму, яка обчислює оклади у фірмі, ви можете назвати SALARY. СРР. Щоб уникнути плутанини, ніколи не використовуйте для назви програми ім’я існуючої команди MS-DOS, наприклад COPY або DEL.

КОМПІЛЯЦІЯ ВАШОЇ ПРОГРАМИ

Комп’ютер працює з комбінаціями одиниць і нулів (званих машинним мовою), які представляють наявність або відсутність електричних сигналів. Якщо сигнал дорівнює одиниці (наявність), комп’ютер може виконати одну операцію, а якщо сигнал дорівнює нулю (відсутність), комп’ютер може виконати іншу операцію. Однак, на щастя, немає необхідності писати програми в нулях і одиницях (як це робили програмісти у 1940 і 50 рр..). Замість цього спеціальна програма — компілятор C++ — перетворює оператори програми (ваш вихідний код в машинний мову.

Іншими словами, компілятор переглядає вихідний файл, що містить оператори програми на C++. Якщо ваші оператори не порушують ні одне правило мови C++ компілятор перетворює їх в машинну мову (одиниці і нулі), який комп’ютер може виконати. Компілятор зберігає машинний мову в виконуваному файлі, що має, як правило, розширення ЕХЕ. Якщо файл ЕХЕ існує, ви можете запустити програму, вводячи її ім’я у відповідь на командну підказку.

В залежності від використовуваного компілятора, команди, які ви застосовуєте для його виклику, будуть різні. Наприклад, при використанні Borland C++ вам слід компілювати програму FIRST.CPP з допомогою команди ВСС:

C:\> BCC FIRST.CPP

Якщо ви застосовуєте не Borland C++, зверніться до документації з вашим компілятором, щоб визначити правильну команду для його запуску. По закінченні роботи компілятор створить прийнятну програму й збереже її у файлі на диску. В середовищі MS-DOS файл виконай-

мій програми буде мати розширення ЕХЕ, наприклад FIRST.EXE. Якщо при компіляції програми компілятор видає повідомлення про помилки, виправте свій вихідний файл і порівняйте кожен символ вихідного файлу з символами, які наведені в цій книзі. Виправте помилки, збережіть зроблені зміни, а потім откомпилируйте про граму другий раз. Після того як ви успішно відкомпілювати свою програму, запустіть її, вводячи ім’я програми у відповідь на командну підказку, як це було показано вище.

Уявлення про компіляторі

При створенні програми ви використовуєте мову програмування (C++), щоб вказати інструкції, що виконуються комп’ютером. Застосовуючи текстовий редактор, ви вносите оператори програми у вихідний файл. Далі використовується спеціальна програма — компілятор, яка перетворює ваш вихідний файл в машинну мову (одиниці і нулі, розуміються комп’ютером). Якщо компіляція пройшла успішно, результатом буде файл здійсненним програми. Однак якщо ви допустили одну або декілька помилок або порушили правило C++ компілятор видасть на екран повідомлення про помилку, і для їх виправлення вам слід заново відредагувати вихідний файл.

Якщо ви працюєте на великій машині або міні-ЕОМ, у вас повинен бути компілятор, доступний для вас та інших користувачів вашої системи. Якщо ж ви використовуєте ПК, вам слід придбати і встановити компілятор, такого як Borland C++ або Microsoft Visual C++.

СТВОРЕННЯ ДРУГОЇ ПРОГРАМИ

Хочеться сподіватися, що ви змогли успішно відкомпілювати і запустити програму FIRST. CPP. Якщо це так, використовуйте ваш текстовий редактор, щоб створити другий програмний файл з ім’ям EASY. CPP, який містить наступні оператори програми:

#include

void main(void)

cout << «Програмувати на C++ просто!»;

Як і раніше, збережіть свої оператори програми на C++ у вихідному файлі та викличте компілятор, вказавши ім’я файлу програми в командному рядку компілятора. У разі Borland C++ використовуйте наступну команду для компіляції програми:

:\> ВСС EASY.CPP

Якщо компіляція програми пройшла успішно, компілятор створить прийнятну програму з ім’ям EASY.EXE. Коли ви запустите цю програму, на вашому екрані з’явиться таке повідомлення:

С.\> EASY

Програмувати на C++ просто!

Далі використовуючи редактор, відредагуйте файл EASY. CPP і змініть виведене на екран повідомлення таким чином, щоб включити слово дуже як показано нижче:

cout << «Програмувати на C++ дуже просто!»;

Збережіть ваше зміни у вихідному файлі та откомпилируйте програму. Після успішної компіляції запустіть програму, як показано нижче:

:\> EASY

Програмувати на C++ дуже просто!

Кожен раз, коли ви змінюєте вихідний файл, вам слід відкомпілювати програму заново, щоб зміни вступили в силу. Наприклад, використовуйте текстовий редактор, щоб знову змінити вихідний файл. Цього разу додайте новий рядок в свою програму:

#include

cout << «Програмувати на C++ дуже просто!»;

Збережіть ваші зміни у вихідному файлі. Потім запустіть програму, як показано нижче:

:\> EASY

Як бачите, програма не виводить новий рядок на екран. Щоб зміни у вихідному файлі вступили в силу, ви повинні відкомпілювати програму. В даному випадку необхідно відкомпілювати програму так, як було описано вище, а потім запустити її.Так як компілятор використовував зміни вашого вихідного коду, то, як показано нижче, на екран буде виведена нова рядок:

C:\> EASY

Програмувати на C++ дуже просто!

Можна розслабитися!

ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ ПОМИЛОК

Кожна мова — англійська, французька, німецька і навіть C++ — має набір правил, званих синтаксисом, яким ви повинні слідувати, коли використовуєте цю мову. В англійській мові, наприклад, пропозиції зазвичай закінчуються крапкою, знаком або знаком оклику. Ви також використовуєте великі літери на початку речення. У синтаксисі C++ використовується крапка з комою, круглі дужки, фігурні дужки і багато інші символи. Коли ви забуваєте або неправильно вживаєте ці символи, компілятор C++ виводить на екран повідомлення про помилку, яке описує помилку і відповідний їй номер рядка у вихідному файлі.

Компілятор C++ не може створити прийнятну програму, поки не будуть виправлені всі синтаксичні помилки. Щоб зрозуміти процес виявлення і виправлення друкарських помилок, створіть наступну програму з ім’ям SYNTAX. CPP:

#include

cout << Укладайте повідомлення в лапки;

Якщо подивитися уважно, можна помітити, що повідомлення, виведені двома попередніми програмами, у вашому вихідному файлі взяті в лапки. Синтаксис (правила) C++ вимагає лапок. При компіляції програми компілятор виведе повідомлення про синтаксичні помилки. У разі Borland C++ компілятор виведе наступні повідомлення:

:\> ВСС SYNTAX.CPP

Borland C++ Версії 4.00 Copyright (с) 1993 Borland

International syntax.cpp:

Error syntax.cpp 5: Undefined symbol ‘Укладайте’ in function main()

Error syntax.cpp 5: Statement missing; in function main() *** 2 errors in Compile ***

В цьому випадку компілятор вивів дві синтаксичні помилки. Обидві помилки відносяться до 5 рядку вихідного файлу. Відредагуйте файл і візьміть повідомлення в лапки, як показано нижче:

cout << «Укладайте повідомлення в лапки»;

Тепер можете успішно відкомпілювати програму і отримати здійсненний файл. Коли ви вперше починаєте використовувати будь-яку мову програмування, можете розраховувати на кілька синтаксичних помилок кожен раз при компіляції програми. Після того як ви самостійно створите кілька програм, ви будете швидко визначати і виправляти такі помилки.

Вивчення синтаксичних помилок

При створенні програми на C++ вам слід дотримуватися певних правил, званих правилами синтаксису. Наприклад, треба брати текстові повідомлення в лапки і ставити крапку з комою після більшості операторів вашої програми (пізніше ви дізнаєтесь, для яких операторів потрібно крапка з комою, а для яких немає). Якщо в програмі порушуються правила синтаксису, компілятор C++ виводить повідомлення про помилку на екран. Вам слід виправити всі синтаксичні помилки до того, як компілятор зможе створити прийнятну програму.

РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ ТИПУ WINDOWS

Для спрощення в кожному з попередніх прикладів передбачається, що ви працюєте в середовищі, заснованої на командному рядку, наприклад MS-DOS або UNIX. Проте сьогодні більшість програмістів на C++ програмують в середовищі типу Windows, таких як Visual C++, або інтегрованому середовищі розробки фірми Borland. При програмуванні в середовищі типу Windows оператори програми не відрізняються від тих, які показані тут. Іншими словами, оператори C++ в програмі FIRST.CPP, написаної в Windows, ідентичні тим, які ви будете використовувати в середовищі, заснованої на командному рядку. Що змінюється в Windows, так це процес компіляції та запуску програми.

Малюнок 1, наприклад, ілюструє середовище програмування Windows. Всередині такого середовища програмування ви можете створювати вихідні файли, використовуючи вбудований редактор, і потім компілювати програму з допомогою вибору пункту меню або клацанням по кнопці інструментальної лінійки. Якщо програма містить синтаксичні помилки, середовище програмування зводить повідомлення про помилки в спеціальне вікно. Після того як ви успішно откомпилируете вашу програму, можна використовувати пункт меню або кнопку інструментальної лінійки) для запуску програми. Програмна середовище може відкрити окреме вікно, в якому буде відображатися вивід програми.

Середовище програмування називається так, тому що забезпечує всі інструментальні засоби, необхідні для створення, компіляції та запуску програми.

ВАМ НЕОБХІДНО ЗНАТИ

З цього уроку ви дізналися, як створювати і компілювати програми на C++! В уроці 2 ви отримаєте більш детальний огляд операторів, які використовувалися в програмах, створених у даному уроці. Ви вивчіть використання фігурних дужок , ключових слів, таких як void, а також як навчити програми направляти висновок на екран.

До вивчення уроку 2 переконайтеся, що ви освоїли такі основні концепції:

  1. Програми являють собою файли, які містять послідовність інструкцій, які комп’ютер буде виконувати.
  2. Ви створюєте програми на C++, використовуючи текстовий редактор.
  3. Ви зберігаєте свої програми на C++ у вихідних файлах, для яких використовується розширення СРР.
  4. Компілятор перетворює оператори програми на C++ в одиниці і нулі — машинну мову, яку розуміє комп’ютер.
  5. Подібно всім мовам, в C++ існує набір правил, званих синтаксисом.
  6. Якщо ви порушите правила синтаксису, компілятор виводить повідомлення, що описує помилку.
  7. Ви повинні виправити всі синтаксичні помилки, перш ніж компілятор створить виконувану програму.
  8. Після внесення змін в файл слід заново відкомпілювати програму, щоб зміни вступили в силу.

Короткий опис статті: програмування на c

Джерело: Урок 1. Створення вашої першої програми на C++ — Навчання C++ — C++ — Каталог статей — Сайт програмування!

Також ви можете прочитати