Урок з інформатики: Поняття про мови програмування

13.07.2015

Урок з інформатики: «Поняття про мови програмування»

Підготувала: Ібрагімова Х. М.

Поняття про мови програмування.

Мета: сформувати в учнів розуміння основ програмування; ознайомити з мовами програмування; розвинути вміння вибирати найбільш прийнятну середовище програмування.

· Що таке алгоритм?

· Які типи алгоритмів ви знаєте?

· Який алгоритм називається лінійним?

· Який алгоритм називається розгалуженням ?

· Який алгоритм називається циклом?

III Вивчення нового матеріалу

а) загальні поняття програми

Комп’ютер – це пристрій не здатний мислити самостійно, як людина. Для того щоб комп’ютер міг працювати з інформацією (передавати, обробляти, зберігати його потрібно навчити робити все це. Навчити значить побудувати роботу комп’ютера по інструкції. Така інструкція і називається програми .

Комп’ютер без програм — це даремний непотріб. Але щоб комп’ютер міг працювати за програмою, програма повинна бути записана на мові зрозумілій комп’ютеру, така мова називається – мовою програмування .

Людей, що займаються створенням і написання програм називають – програмістами. А їх діяльність – програмуванням .

Програмування — процес і мистецтво створення комп’ютерних програм та програмного забезпечення з допомогою мов програмування.

Мови програмування – це штучні мови. Від природних вони відрізняються обмеженою кількістю «слів», і дуже суворими правилами запису команд. Процес пошуку помилок називається – тестуванням. Процес усунення помилок – называетс я налагодженням .

Мови програмування, діалекти, реалізації та версії

ABAP. Ada. Agda,Alef, ALGOL. APLAN, ARIBAS, Assembler, AWK, BARSIC, Basic. bc, Boo, Brainfuck. C. C#. C++. COBOL. Cyclone, D, Delphi. ECMAScript. Eiffel, Erlang, Euphoria, F#, Factor, Forth. FORTRAN. FP, Funky, G, gnuplot, Go, Groovy, Hack VM, Hanoi Love, Haskell. HQ9+, Icon, INTERCAL, ISWIM, J, Java. KRC, Lisp, Logo, Lua, Mercury, Miranda, ML, Modula, Modula-3, Nemerle, Nesla, Oberon, Objective-C, Onyx, Oz, Pascal. Perl, PHP, PL/I, POP-11, Prolog, Python, REFAL, Roco, Ruby, S-lang, Sanscript, SASL, Scala, Scratch, Seed7, Simula, Smalltalk, SNOBOL, SQL, STAF/STAX, Tcl, Termware, TeX, Unix shell. Whitespace, Wolfram Mathematica.

Всі мови програмування діляться на 2 групи:

1. Мови високого рівня – ближче і зрозуміліше людині. Розробляти програми на мові високого рівня значно простіше, а помилок при створенні програм набагато менше ( Fortran. Pascal. Basic. Cobol. Java. Сі, Сі++ і т. д.).

2. Мови низького рівня – практично не використовуються. Вони ближче виконуваної машині, ніж людині.

в) Середовище програмування Паскаль.

Першою в світі жінкою-програмістом стала Урок з інформатики: Поняття про мови програмування
Ада Лавлейс. нею було введено найважливіше поняття циклу. Саме в її честь було названо мову програмування «Пекла», розроблений в наш час.

Pascal – мова програмування, який був створений в кінці 70-х років швейцарським професором Никлаусом Урок з інформатики: Поняття про мови програмування
Віртом і названий на честь видатного французького філософа Блеза Паскаля. Спочатку цю мову був створений тільки для навчання програмуванню, а потім за допомогою нього стали вже Урок з інформатики: Поняття про мови програмування
писати самі програми.

З допомогою мов програмування створюється не готова програма. А тільки її текст, що описує раннє розроблений алгоритм.

V Основні елементи мови програмування Паскаль.

Будь природний мову будується з елементарних складових — букв, що утворюють алфавіт мови. Літери використовуються для побудови слів, слова складаються в речення, а речення. З пропозицій полягає будь-який текст — лист, роман, секретне донесення. Всякий мова програмування організований приблизно так само. Мається алфавіт мови, тобто набір символів, які можна використовувати у програмі. Існують зарезервовані слова, що мають цілком певний сенс і певне призначення. Їх не можна змінювати: будь-яка неточність у написанні таких слів є серйозною помилкою. На відміну від природних мов людського спілкування, в мовах програмування можна вводити свої власні слова і надавати цим словам свій власний сенс. Невелику програму можна уподібнити листа або маленької розповіді. Великий проект — це роман. Як і звичайний лист, програма може бути написана хорошим або поганим «складом» (стилем), і чим краще стиль, тим зрозуміліше програма, тим менша імовірність появи в ній помилок.

Мова Турбо Паскаль складається приблизно з 80 зарезервованих слів і спеціальних символів. Алфавіт мови становлять літери латинського алфавіту, цифри, а також спеціальні символи, такі, наприклад, як +, -, _. Спеціальними символами мови є і деякі пари символів. Як вже зазначалося, зарезервовані слова в мові Паскаль можуть застосовуватися тільки за своїм прямим призначенням, тобто в якості імен операторів, назв операцій і т. д.

Досвідчений програміст вже знає, а новачкові корисно дізнатися, що головними елементами будь-якої програми є змінні, константи й оператори.

Мінлива — це комірка (чи комірки) оперативної пам’яті комп’ютера. Такий клітинці надано певне ім’я, її вміст може змінюватися в ході виконання програми.

Змінні описуються на початку програми і як би повідомляють про те, з якими даними буде працювати програма і який обсяг пам’яті вони займуть.

При описі змінних вказується не тільки ім’я, але і тип. Тип змінної – характеризує безліч допустимих значень змінних і набором допустимих операцій для даного типу.

Опис змінної починається з зарезервованого слова Var. Потім слід сама змінна, ставиться двокрапка, тип змінної і крапка з комою.

Var

23: Ineger;

2,3: real;

…………..

Існують наступні типи змінних :

  1. Integer (цілі) – від -32 768 до +32 768.
  2. Real (речові) – значення можуть бути як дробові так і речові.
  3. Boolean (логічний) – True (істина), False (брехня).
  4. Char (символьний) – @, %, $ і т. д.
  5. String (рядок) – ‘дошка’

Константа відрізняється від змінної тим, що її значення фіксоване і не може бути змінено в ході виконання програми. Перед вживанням повинна бути оголошена в розділі констант const. Визначено два типи констант: істинні і типізовані.

Дійсна константа — Вона оголошується зі значенням. Її тип невідомий, тому її значення в програмі міняти не можна.

Типизированная константа — служать для ініціалізації змінних. На відміну від простих констант, під час виконання програми їм можна присвоювати значення. Вони відрізняються від звичайних змінних тим, що автоматично отримують значення на початку роботи програми, а звичайні змінні повинні ініціалізується явним чином в ході її роботи.

Приклад: const: p:=3,14;

Оператори задають ті або інші дії, які повинна виконувати програма.

Оператори мови Паскаль бувають простими і складеними (структурними).

Прості:

  • Присвоювання (p:=3,14);
  • Оператор переходу (go to) застосовується в тих випадках, коли після виконання деякого оператора треба виконати не наступний за черговістю у записі програми, а який-небудь інший оператор. Перехід здійснюється наступним чином:

Go to T1;

…………

………….

…………

T1:=45/12;

  • Порожній оператор не виконує жодних дій та не містить ніяких символів. Зазвичай він використовується для організації різних переходів у програмі.
  • Оператори виклику.

V Закріплення вивченого на уроці

· Що таке комп’ютер?

· Що таке програма?

· чи Може комп’ютер працювати без програмного забезпечення?

· Кого називають програмістами?

· Що називається тестуванням?

Короткий опис статті: мови програмування Республіканський педагогічний коледж імені Расула Гамзатова
Буйнакский педагогічний коледж імені Расула Гамзатова конспект уроку з інформатики, мови програмування, урок з інформатики

Джерело: Урок з інформатики: «Поняття про мови програмування»

Також ви можете прочитати