Уроки

03.10.2016

програмування баз даних в Visual Basic

Введення в об’єкт управління даними — Data Control

2. Як встановити властивості об’єкта Data.

3. Що таке набір записів.

4. Поточна запис.

5. Пов’язані з даними елементів керування.

6. Просте додаток для перегляду полів бази даних.

Сама назва цього об’єкта говорить про те, що призначений він для роботи з даними. З допомогою Data Control можна швидко створювати прості програми для роботи з базами даних практично без написання програмного коду. А використовуючи цей елемент управління разом з об’єктами доступу до даних (Data Access Objects або DAO) можна створювати достатньо потужні по своїм функціональним можливостям програмні комплекси, призначені для обробки інформації з баз даних.

Об’єкт управління даними — це компонент Visual Basic, який дозволяє отримати доступ і маніпулювати даними, що зберігаються у файлах баз даних різних форматів. Як уже відзначалося вище, використовуючи об’єкт Data, ви можете досить швидко створювати працездатні Windows-програми практично без написання коду програми. Перерахуємо основні дії, які об’єкт управління даними дозволяє виконувати без втручання програміста (точніше, майже без втручання):

Підключення (connect) до бази даних.

Відкриття таблиці бази даних або визначення за допомогою відповідного SQL-запиту критерію вибору записів з полів бази даних.

Передача даних з полів бази даних зв’язаних елементів управління, розташованих на формі (наприклад, поле редагування), де дані можна переглядати або змінювати.

Додавання нових записів, видалення записів і оновлення вмісту бази даних (тут, правда, без написання декількох рядків коду не обійтися).

Закриття бази даних.

Застосування об’єкта Data дає можливість розробнику використовувати в своїх додатках бази даних в найбільш поширених в даний час форматах, таких як Microsoft Access, dBASE, FoxPro, Paradox, Btrieve, а також файли електронних таблиць Microsoft Excel та Lotus 1-2-3. Крім того, можна використовувати в якості джерела даних звичайні текстові файли (з розширенням txt) або бази даних, доступні через інтерфейс Open Database Connectivity (ODBC).

Об’єкт управління даними позначено на панелі інструментів інтегрованої середовища розробки Visual Basic 5 піктограмою, показаної на рис.3.1.

Уроки

Рис.3.1. Піктограма об’єкта Data на панелі інструментів Visual Basic 5.

Зовнішній вигляд об’єкта Data на вашій екранній формі показаний на рис.3.2. При його виділення, в кутах і на серединах сторін з’являються маркери, за допомогою яких можна змінювати лінійні розміри елемента керування за вашим смаком. Об’єкт Data містить заголовок і чотири кнопки, призначені для переміщення по записам бази даних, а точніше, по створеному ним набору записів (що таке набір записів ви дізнаєтеся трохи пізніше). В якості заголовка краще використовувати текст, яким-небудь чином характеризує дані, з якими ви будете працювати. Заголовок визначається властивістю Caption об’єкта Data.

Уроки

Рис.3.2. Вид об’єкта Data на екранній формі.

Щоб використовувати об’єкт управління даними в додатку, необхідно виконати, принаймні, чотири дії:

  1. Вибрати об’єкт Data на панелі інструментів, перенести його на екранну форму і встановити потрібні розміри.
  2. Визначити ім’я файлу бази даних, з яким ви збираєтеся працювати, установкою властивості DatabaseName об’єкта Data.
  3. Визначити джерело даних установкою властивості джерело записів об’єкта Data.
  4. Визначити тип набору записів установкою властивості RecordsetType об’єкта Data (цей пункт не обов’язковий, так як за замовчуванням буде створений набір записів динамічного типу).

Якщо додаток має працювати з декількома джерелами даних, то можна одночасно розмістити на екранній формі і використовувати цілий ряд об’єктів Data.

Встановити ім’я бази даних під час розробки (design-time) програми можна у вікні властивостей (Properties) об’єкта управління даними. При виборі властивості DatabaseName в правому стовпці вікна властивостей з’явиться кнопка з трьома крапками. При натисканні на неї з’являється діалогове вікно перегляду файлів DatabaseName, за допомогою якого необхідно вибрати необхідну для роботи бази даних. Крім того, якщо ви добре знаєте повний шлях до файлу, то можете просто ввести ім’я файлу у вікні властивостей, використовуючи клавіатуру комп’ютера. Тут слід особливо підкреслити, що ім’я повинно містити в собі повний шлях до файлу бази даних.

Уроки

Рис.3.3. Діалогове вікно перегляду файлів баз даних.

Уроки

Рис.3.4. Ви можете просто ввести ім’я файлу.

Після визначення імені файлу бази даних, в тому ж вікні властивостей треба визначити джерело даних.

Властивість RecordSource об’єкта Data визначає, з якої таблиці бази даних потрібно використовувати дані. Ім’я таблиці можна ввести за допомогою клавіатури комп’ютера, або вибрати із списку таблиць, яка з’явиться після натискання кнопки зі стрілкою в правому стовпці вікна властивостей.

Якщо потрібно використати дані з декількох таблиць, для визначення необхідного джерела даних можна використовувати мову структурованих запитів (SQL). Опису мови запитів буде присвячено кілька уроків на даному сайті.

Уроки

Рис.3.5. Установка властивості джерело записів.

Тепер настав час визначити поняття набору записів (Recordset). Об’єкт управління даними не працює безпосередньо з базою даних, а створює у пам’яті комп’ютера іменовану область, яка використовується як буфер між файлом бази даних і об’єктом Data. У цій області пам’яті міститься інформація з бази даних. Дані для об’єкта Recordset визначаються властивостями RecordSource і RecordsetType об’єкта Data.

Таким чином, набір записів представляє собою деяку підмножину записів з однієї або декількох таблиць бази даних (або з декількох баз даних). При цьому, він може містити як повну копію таблиці, так і її частину. Якщо джерело даних визначений за допомогою мови SQL, то набір записів буде містити рядки з бази даних, що задовольняють відповідного SQL-запиту.

Об’єкт Recordset (як і будь-який інший об’єкт в Visual Basic) має цілком конкретні властивості і методи, які детально будуть розглянуті пізніше в уроках, присвячених об’єктів доступу до даних (DAO).

У п’ятій версії Visual Basic підтримуються п’ять типів наборів записів. Але найбільш широко використовуються тільки три типи: набір записів динамічного типу або динамічний набір записів, набір записів типу таблиці і статичний набір записів. Їх короткий опис наведено в таблиці 3.1.

Короткий опис статті: уроки програмування

Джерело: Уроки
програмування баз даних в Visual Basic

Також ви можете прочитати