Види і типи сучасних мов програмування, Каталог статей, Урок з

09.08.2015

Види і типи сучасних мов програмування

Поділ мов на універсальні та спеціалізовані.

Всі популярні мови можна поділити на універсальні й спеціалізовані. Універсальні мови використовуються для вирішення різних завдань. Спеціалізовані мови призначені для рішення задач одного, максимум кількох видів завдань.(наприклад, роботи з базами даних, web-програмування або написання скриптів для адміністрування операційних систем).

Види спеціалізованих мов.

1.Мови для роботи з базами даних.

а)Мови, що входять до складу промислових клієнт-серверних систем управління базами даних.(СУБД) (PL-SQL в СУБД Oracle, Transact-SQL, Microsoft SQL Server)

б)Мови є частиною інших видів СУБД Visual FoxPro, Microsoft Access, Paradox тощо)

2. Мови призначені для web-програмування.

а) Мови, виконуються на сервері, що підтримує Web-сайт.(РНР, Perl, VBScript)

б) Мови, виконуються на браузері (програмі перегляду) клієнта JavaScript, JScript, VBScript

3.Мови для математичних розрахунків

4.Мови для автоматизації роботи певних програмних продуктів. (VBA в Microsoft Office)

6.Спеціалізовані мови інших видів.

До універсальних мов можна віднести мови Visual C++, Visual C++.Net Visual C#.Net Visual J#.Net, Java, Delphi, Borland C#, Borland C++ Builder.

Хоча найчастіше спеціалізовані мови походять від універсальних мов наприклад PHP, Perl і JаvаScript відбулися від мови С++, VBScript і VBA відбулися від мови Visual Bаsic’а, відмінності між спеціалізованими і універсальними мовами дуже значні.

Спеціалізовані мови, найчастіше використовуються для написання не дуже великих програм, тому вони оптимізовані на швидке написання програм та зменшення розміру вихідного коду, і меншою мірою на зменшення помилок, використання об’єктно-орієнтоване програмування та розділення коду на модулі. А універсальні мови, як правило, використовуються для створення великих і дуже великих проектів, тому в них все зроблено, щоб зменшити кількість помилок і полегшити проектування програм, полегшення розробки великих програм.

Основна відмінність спеціальних мов від універсальних:

1) У них менше об’єктно-орієнтованих засобів і засобів доступу технологій COM+, DCOM, CORBA, до функцій API операційних систем;

2)Менше коштів багатопоточного програмування та розподіленого програмування;

3)Використовуються тільки динамічні типи (тобто тип змінної визначається в залежності від її значення, а не за оголошення змінної), а не статичні. Єдине виключення: у версії 9 мови Visual FoxPro можна використовувати і статичні типи змінних.

Структура сучасних мов програмування.

Універсальні мови (і мови похідні від них)

I) Похідні від мови С++

1. На основі С++:

1.1 Borland C++, Watcom C++ (застаріли)

1.2 Microsoft Visual C++

1.3 Microsoft Visual C++ .Net

1.4 Borland C++ Builder

1.5 Borland C++ Builder .Net

3. JavaScript

4. VBScript

II) Мови програмування в системах управління базами даних

1. В локальних і файл – серверних СУБД

1.1 Microsoft Visual FoxPro (В однойменній СУБД)

1.2 Visual Basic for Application (В СУБД Access)

2. Клієнт – серверних промислових СУБД

1.1 PL-SQL (В СУБД Oracle[3])

1.2 Transact – SQL (В СУБД Microsoft SQL Server)

[1] Мова Java розроблений фірмою Sun, а JavaScript розроблений фірмою Nescafe,і за великим рахунком це два різних мови, але оскільки їх синтаксис дуже схожий, будемо вважати, що мова JavaScript стався від Java. Також існує діалект JavaScript, розроблений фірмою Microsoft, який використовується в Internet Explorer і званий Jscript.

[2] Дуже багато програмісти, можливо скажуть, що Java зовсім не походить від C++,і хоча можливо це і так, але якщо порівнювати їх синтаксис то буде видно, що їх синтаксис схожий, тому їх можна вважати «родичами».

[3] В СУБД Oracle можна крім мови PL – SQL використовувати також мову Java.

Короткий опис статті: мови програмування

Джерело: Види і типи сучасних мов програмування — Каталог статей — Урок з інформатики

Також ви можете прочитати