Визначення та особливості програмованого навчання

11.07.2015

Визначення і особливості програмованого навчання

Визначення і особливості програмованого навчання — Самостійне та індивідуальне навчання за заздалегідь розробленої навчальної програми з допомогою особливих засобів навчання (програмованого підручника, особливих навчальних машин, ЕОМ або мікрокомп’ютерів і ін), що забезпечує кожному слухачу можливість здійснення процесу учіння та научіння у відповідності з деякими індивідуальними особливостями (індивідуальним темпом навчання, особливим шляхом оволодіння навчальним матеріалом в залежності від рівня навченості та ін), називається програмованим навчанням.

Навчальна програма складається з послідовності кроків, кожен з яких представляє собою микроэтап оволодіння учнем певної одиницею знань або дій. Кожен крок програми зазвичай складається з трьох кадрів: інформаційного, в якому дається необхідна інформація про досліджуваному знання або дії; контрольного, у формі завдання для самостійного виконання; керуючого, в якому учень перевіряє своє рішення завдання та на основі результатів перевірки отримує вказівку про перехід до якогось наступного кроку.

В залежності від характеру кроків програми розрізняють наступні основні системи програмованого навчання.

1. Лінійна система програмованого навчання, спочатку розроблена американським психологом Б. Скиннером на початку 1960-х років на основі біхевіористського напряму в психології. Відповідно до цієї системи учні проходять всі кроки навчальної програми послідовно в тому порядку, в якому вони наведені в програмі. Завдання в кожному кроці полягають у тому, щоб заповнити одним або декількома словами пропуск в інформаційному тексті. Після цього учень повинен звірити своє рішення з правильним, який до цього-яким способом було закрито. Якщо відповідь учня виявився правильним, то він повинен перейти до наступного кроку; якщо ж його відповідь не збігається з правильною, то він повинен виконати завдання ще раз Таким чином, лінійна система програмованого навчання заснована на принципі навчання, що передбачає безпомилкове виконання завдань. Тому кроки програми і завдання розраховані на найбільш слабкого учня. На думку Скіннера, учень вчиться в першу чергу виконуючи завдання, а підтвердження правильності виконання завдання служить підкріпленням для стимуляції подальшої діяльності учня.

2. Розгалужена програма програмованого навчання, засновником якої є американський педагог Н. Крау-дер. Контрольні завдання в кроках цієї системи складаються із завдання чи питання і набору кількох відповідей, серед яких один правильний, решта невірні, що містять типові помилки. Учень повинен вибрати з цього набору одну відповідь. Якщо він обрав правильну відповідь, отримує підкріплення у вигляді підтвердження правильності відповіді і вказівка про перехід до наступного кроку програми. Якщо ж він обрав помилковий відповідь, йому роз’яснюється сутність допущеної помилки і він отримує вказівку повернутися до якогось з попередніх кроків програми або ж перейти до деякої підпрограмі.

Крім цих двох основних систем програмованого навчання розроблено чимало інших, тією чи іншою мірою використовують лінійний або розгалужене принцип або обидва ці принципи для побудови послідовності кроків навчальної програми.

Різні системи програмованого навчання розрізняються також за способом введення учнем відповіді на завдання контрольних кадрів або за ступенем адаптації до індивідуальних особливостей учнів.

Використовуються наступні способи введення відповідей: 1) вільне конструювання відповіді із заданого набору букв, цифр, умовних знаків або ж формулювання його в словесній формі; 2) регламентоване кодування відповіді у формі умовного знака або певній послідовності цих знаків; 3) вибірковий спосіб-вибір відповіді із заданого набору; 4) змішаний спосіб.

За ступенем адаптації до індивідуальних особливостей учнів розрізняють наступні види програмованого навчання:

1) адаптивні тільки до темпу роботи учнів; 2) адаптивні до темпу і рівня навченості без самовдосконалення. Ці системи характеризуються тим, що той чи інший шлях навчання визначається лише на основі оцінки одного передує відповіді учня; 3) адаптивні системи з самовдосконаленням, які виробляють для кожного учня свій особливий шлях навчання на основі аналізу всієї історії його навчання і тим самим забезпечують навчання за мінімальний час і з мінімальною кількістю помилок. Самовдосконалення може здійснюватися вручну вчителем або проводитися автоматично навчальної машиною або ЕОМ за особливою програмою.

Численні системи програмованого навчання не мали спочатку особливого психологічного обґрунтування та розроблялися в основному емпірично. Надалі окремі елементи програмованого навчання отримали те чи інше психологічне обґрунтування, проте повна теорія програмованого навчання досі не створена. У радянській психології. була зроблена спроба розробки теорії програмованого навчання на основі органічного поєднання кібернетичної теорії управління з психологічною теорією поетапного формування розумових дій.

Найбільше поширення різні системи програмованого навчання отримали в 50-60-х роках, у подальшому стали використовувати лише окремі елементи програмованого навчання в першу чергу для контролю знань, консультацій та тренування навичок. В останні роки ідеї програмованого навчання стало відроджуватися на новій технічній основі (ЕОМ, телевізійні системи, мікрокомп’ютери та ін.) у формі комп’ютерного або електронного навчання. Нова технічна база дозволяє майже повністю автоматизувати процес навчання, побудувати його як досить вільний діалог учня з навчальною системою. Роль учителя в цьому випадку полягає в першу чергу в розробці, наладці, корекції та удосконалення навчальної програми, а також проведення окремих елементів безмашинного навчання. Багаторічний досвід підтвердив, що программированное навчання, і особливо комп’ютерне, забезпечує не тільки досить високий рівень навчання, а й розвитку учнів, викликає у них неабиякий інтерес.

Короткий опис статті: навчання програмуванню

Джерело: Визначення і особливості програмованого навчання

Також ви можете прочитати